Tréninku kombinace na jeden dotek, s výměnou místa, přihrávek na různou vzdálenost a s postavením hráčům v různých úhlech jsme se věnovali v cvičeních Kombinace v trojúhelníkovém postavení, ve kterém jsme se zaměřili na kombinační spolupráci trojice hráčů v trojúhelníkovém postavení nebo Vyraž a jdi za přihrávkou, které v sobě kombinuje jak herní složku v podobě nácviku přihrávek, naražení, přijmutí míče a jeho ovládání s kondiční složkou.     

Tréninkové cvičení Kombinace dokola na jeden dotek je inspirováno tréninkem AC Sparta Praha, pod vedením trenérů Briana Priskeho a Thomase Nørgaarda, v rámci letního přípravného soustředění před sezónou 2022/23. Cílem je nácvik jednodotekové kombinace, s maximální koncentrací na přesnost a razanci přihrávek přesně do nohy a schopnosti udržet míč pod svou kontrolou bez nevynucené ztráty.  

Cvičení je určeno pro 7-9 hráčů. Zvládnou ho hráči od věkové kategorie mladších žáků. Cvičení nebo jednu z jeho pěti variant je možné ho zařadit jak do průpravné, tak do hlavní části tréninku.

 

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Tipy na kombinační cvičení na jeden dotek:

 


Cíl kombinačního cvičení:

Cílem cvičení je nácvik kombinace na jeden dotek, přihrávkami na krátkou a střední vzdálenost, s důrazem na přesnost a rychlost kombinace, včetně okamžitého vyražení a pohybu po odehrání míče. Po hráčích požadujeme, aby během jednodotekové kombinace byli schopni míč udržet po svou kontrolou, bez zbytečných ztrát míče. Je třeba, aby se hráči soustředili na technické provedení přihrávky, její přesnost i postavení vlastního těla při odehrání míče.   

 

 

Organizace kombinačního cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 14x9 metrů
- na obvodu herního prostoru je vyznačeno pomocí kuželů šest pozic:
(a) ve středu levé a pravé kratší strany
(b) dvě pozice na horní i dolní straně, vždy 4 metry od rohu herního obdélníku
- cvičení je určeno pro 7 hráčů (A-G) do pole:
(a) hráči (A) a (B) stojí ve středu pravé strany
(b) u dvou kuželů na horní straně jsou hráči (C) a (D)
(c) ve středu levé krátké strany je hráč (E)
(d) u dvou kuželů na dolní straně prostoru jsou hráči (F) a (G) 
- hráč (A) má u nohy míč 

 


Popis kombinačního cvičení:

- herní cvičení zahajuje hráče (A) s míčem
- hráč (D) si řekne pohybem proti hráči (A) řekne o přihrávku
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (D)
- po odehrání míče hráč (A) přebíhá na pozici hráče (C)
- hráč (D) prvním dotekem naráží míč do nohy na hráče (C)
- hráč (D) po naražení přebíhá na pozici hráče (E)
- hráč (C) příčně přihrává na hráče (F)
- po přihrávce jde hráč (C) na pozici hráče (D)
- hráč (F) prvním dotekem naráží proti noze hráči (E)
- cvičení se opakuje i v dolní části herního prostoru

 


Trenérské poznámky:

- cvičení je určeno maximálně pro 9 hráčů
- pro neustále zapojení všech hráčů do kombinace je ideální počet 7 hráčů
- jedno kolo cvičení trvá 6-8 sekund
- každý hráč během jedné minuty přihrává 7-9x 
- během cvičení dbáme na správné postavení hráče při přijímání a prvním doteku s míčem
- ve variantě 5 se hráči zahrávají na přihrávku na střední vzdálenost
- je vhodné mít připravené náhradní míče, pokud je kombinace přerušena nepřesnou přihrávkou

 


Tipy na cvičení pro 7 hráčů:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení kuželů na horní a dolní straně herního prostoru
(c) postavení kuželů na levé a pravé straně herního prostoru
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- do cvičení je možné přidat tréninkové figuríny simulující statické obránce

 

 

Pomůcky:

- 6x kužel (meta, klobouček)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE