Jednoduchým tréninkovým cvičením, které jsou určeny nejmenším hráčům (U6+) a cílem je nácvik jednoduchých kombinací na malém prostoru jsme se věnovali v cvičeních Fotbalová kombinace na malém prostoru na jeden dotek, ve kterém se zaměřujeme na techniku přihrávek, jednodotekovou kombinaci, výměnu pozic hráčů a zakončení nebo Jednoduché přihrávky a naražení, ve kterém dbáme na správné technické provedení, dobré načasování přihrávky a náběh hráče, který se jako třetí zapojuje do kombinace. 

Cvičení s názvem Přihraj, kombinuj přes třetího hráče a zakonči je určeno především pro hráče věkové kategorie mladší a starší přípravky, případně mladších žáků. Slouží k nácviku kombinace na třetího v několika různých variantách, ve kterých hráči používají hru prvním dotekem, naražení a náběh do voleného prostoru, kde se před zakončením musí koncentrovat na první dotek s míčem a poslední klíčovou přihrávku

Cvičení je určeno pro 8-10 hráčů. V případě, že je cvičení organizováno pro 8 hráčů, tak v jeden okamžik je do dvou paralelně probíhajících akcí zapojeno 6 hráčů. Tři čtvrtiny (75%) hráčů jsou v čase aktivní, pouze jedna čtvrtina (25%) se připravuje na zapojení do další akce. 

 

 

Organizace dvou cvičení vedle sebe, v protisměrném postavení ve k optimalizaci a efektivitě cvičení, kdy hráči nemusí zbytečně přebíhat z místa na místo a nebo nestojí zbytečně v dlouhé řadě, než se dostanou na řadu. Cvičení je možné využít pro rozcvičení a průpravnou část v tréninku starších věkových kategorií.   

 


Tipy na cvičení zaměřené na kombinaci na třetího:

 


Cíl kombinačního cvičení:

Cílem cvičení je nácvik spolupráce trojice hráčů se zaměřením na kombinaci na třetího hráče. V cvičení se zaměřujeme na správné načasování přihrávek i pohybu trojice hráčů, pohyb hráče po odehrání míče, jeho uvolnění do volného prostoru, s správným postavením těla, tak aby se opakovaně mohl zapojit do kombinace. Kombinace probíhá na jeden maximálně dva doteky, výjimečně hráč míč přijme a otáčí se s ním. Cílem je uvolnění prostoru pro přihrávku na třetího hráče, tak by mohl jednoduchou akci zakončit přihrávkou do malé branky.

 

 

Organizace cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 20x15 metrů
- herní prostor je svisle rozdělen na dvě poloviny (10x15 metrů)
- rohy a oddělení polovin herního prostoru je vyznačeno pomocí met
- na levé polovině:
(a) je ve středu horní strany umístěna malá branka  
(b) ve svislé ose levé poloviny, 6 metr od dolní strany je postaven kužel
- na pravé polovině:
(a) je ve středu dolní strany umístěna malá branka  
(b) ve svislé ose pravé poloviny, 6 metr od horní strany je postaven kužel
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole (A-H)
- na levé polovině jsou do cvičení zapojení 4 hráči (A-D):
(a) v pravém dolním rohu levého prostoru stojí hráč (A)
(b) u kuželu v prostoru stojí hráč (B)
(c) v levém dolním rohu levé poloviny jsou hráči (C) a (D)
- na pravé polovině jsou do cvičení zapojení 4 hráči (E-H):
(a) v levém horním rohu pravého prostoru stojí hráč (E)
(b) u kuželu v prostoru stojí hráč (F)
(b) v pravém horním rohu pravé poloviny jsou hráči (G) a (H)
- hráči na pozici (A) a (E) mají u sebe dostatek míčů

 

 

Popis cvičení: 

- cvičení zahajuje pohybem do prostoru hráč (C)
- rozehrávající hráč (A) přihrává do prostoru před hráče (C)
- po přihrávce se hráč (A) rozbíhá vpřed do volného prostoru směrem k brance
- hráč (C) prvním dotekem naráží míče na hráče (B)
- po přihrávce je hráč (C) stále v pohybu směrem vpřed
- hráč (B), zády otočený k brance, prvním dotekem naráží míč zpět hráči (C)
- hráč (C) dává finální přihrávku na rozběhnutého hráče (A)
- hráč (A) zakončuje míč do malé branky
- hráč (C) po přihrávce jde na pozici hráče (B)
- hráč (B) po naražení přebíhá na pozici rozehrávajícího hráče (A)
- rozehrávající a současně zakončující hráč (A) přebíhá za hráče (G) a (H)
- cvičení se opakuje 

 


Trenérské poznámky:

- cvičení je určeno minimálně pro šest hráčů 
- naopak již při počtu 10 hráčů jsou hráči dost často mimo hru
- proudovou organizací je eliminováno přebíhání a čekání na další akci  
- cvičení je možné omezit:
(a) počtem opakování (10x, 15x, 20x, 30x)
(b) časovým limitem (1-3 minuty)
- každé cvičení má dvě variantu, varianta (b) je vždy složitější

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) velikost levého a pravého herní prostoru (nemusí být stejný)
(c) postavení branky na koncové čáře 
(d) umístění kuželu
- cvičení může hráč (A) zahajovat autovým vhazováním
- malou branku je možné nahradit brankou s brankářem

 


Tipy na cvičení přípravky:

 


Pomůcky:

- 2x kužel
- 2x malá branka (přenosná)
- 6x meta
- 16x míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE