Tréninkovým cvičením, které jsou zaměřené na zakončení z prostoru odkud statisticky padá nejvíce branek, jsme se věnovali v cvičeních Zakončení po sekvenci přihrávek po zemi, které je určeno pro skupinový trénink útočníků, se zaměřením na přípravnou kombinaci a zakončení z prostoru pokutového území nebo Náběh na finální přihrávku, určené pro nácvik jednoduchého naražení v nebezpečném, předbrankovém prostoru, dynamické vyražení a náběh do prostoru, kde může hráč přijmout míč a zakončit.

Střelecké cvičení Přijmi míč a vyber nejlepší zakončení je zaměřeno na nácvik řešení situace útočícího hrotového hráče, zády otočeného k brance soupeře, který se musí rozhodnout, zda míč přijme a sám povede jednoduchou kombinaci vedoucí k zakončení nebo míč narazí hráčům pod sebe a hledá si vhodnou pozici pro zakončení, dohrání situace nebo zapojení se do finální části kombinace.

Cvičení je určeno pro skupinový trénink útočníků a ofenzivních hráčů, pro cvičení je třeba 5-6 hráčů a 1-2 brankáře. Cvičení zvládnou hráči věkové kategorie mladších žáků, určeno je především pro starší žáky a dorostence.

 

 

Chceš podpořit www.trenink.com

Odebírej kanál YouTube

 

Tipy na střelecké cvičení:

 


Cíl střeleckého cvičení:

Cílem cvičení je nácvik přijmutí míče od hrotového útočníka, který se rozhoduje zda míč bude narážet míč zpět na hráče v hloubce pole, podrží si ho a bude se s ním otáčet nebo ho prvním dotekem bude narážet na jednoho z hráčů na stranách, kteří se k němu sbíhají. Hráči si jednoduchou kombinací, která probíhá v prostoru těsně před hranou pokutového území, připravují prostor pro předfinální a finální přihrávku. Hráči se v cvičení musí soustředit především na načasování náběhu i přízemní přihrávky. Pozornost musíme upřít také na správné postavení těla a kvalitní první dotek.

Zakončující hráč zakončuje prvním, případně druhým dotekem. Neměli by dát prostor bránícím hráčům, aby k zakončujícímu hráči dostatečně včas přistoupili.

 

 

Organizace střeleckého cvičení:

- prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 40x40 metrů
- jedná se o prostor prodlouženého pokutového území
- na horní brankové čáře je postavena branka  
- v ose herního prostoru je postaven rovnostranný trojúhelník
- délka strany trojúhelníku je 8 metrů
- jeden z vrcholů trojúhelníků je umístěn ve středu kruhové výseče
- dva kužely jsou umístěny na obou stranách trojúhelníku
- kužely jsou ve vzdálenosti:
(a) 10 metrů od hrany pokutového území
(b) 16 metrů od osy herního prostoru 
- výchozí kužel je v ose herního prostoru, 25 metrů od hrany velkého vápna
- cvičení je určeno pro:
(a) 2 brankáře (G) a (H)
(b) 5 hráčů do pole (A-E)
- brankář chytá v brance
- u výchozího kuželu stojí hráči (A) a (E)
- ve středovém trojúhelníku je hráč (B)
- u levého kuželu stojí hráč (C)
- u pravého kuželu je hráč (D)
- hráči u výchozího kuželu mají ve své pozici dostatek míčů 

 

 

Popis střeleckého cvičení: 

- cvičení zahajuje hráč (B) ve středovém trojúhelníku
- o míč si říká pohybem proti rozehrávajícímu hráči  (A)
- hráč s míčem (A) přihrává na hrotového útočníka (B)
- a vyráží vpřed do jedné ze stran
- hráč (B) prvním dotekem naráží míč na rozběhnutého hráče (A)
- v tento okamžik se:
(a) směrem k brance rozbíhá hráč (C), na levé straně
(b) hrotový útočník (B) se otáčí a nabíhá do prostoru před brankou

Možnost (A)
- hráč (C) míč přijme
- navádí si ho do pokutového území a zakončuje akci 
- hráči (B) a (D) dobíhají do pokutového území a situaci dohrávají
- rozehrávající hráč (A) obsazuje prostor před pokutovým územím

 

 

Možnost (B)
- hráč (C) míč přijme
- navádí si ho do prostoru hrany pokutového území
- hráč (C) přihrává na nabíhající hráče (B) a (D)
- hráč (B) akci prvním dotekem zakončuje

- po skončení akce se:
(a) rozehrávající hráč (A) posouvá na pozici hrotového útočníka
(b) hrotový útočník (B) se posouvá na pozici křídelníka (C)
(c) křídelní hráč (C) přebíhá mezi rozehrávající hráče
- další akci zahajuje hráče (E)
  

 

 

Trenérské poznámky:

- v cvičení se zaměřte na okamžik rozhodnutí útočníka, jak pokračovat v akci
- útočník (B) může být osobně bráněn při přijímání míče obráncem (aktivní/pasivní)
- přiblížení reálné zápasové situace pomůže zařazení dvojice nebo trojice obránců
- hráčům je možné představit různé varianty řešení a nechat na nich, kterou vyberou 
- pomocí tréninkových figurín je možné naznačit ofsajdové postavení

 


Tipy na cvičení zaměřené na zakončení po centru:

 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení a velikost středového trojúhelníku
(c) postavení výchozího a krajních kuželů
- přihrávka od rozehrávajícího hráče jde vzduchem, po zemi, s odskokem
- hráči nerotují po pozicích, ale:
(a) mění se pouze rozehrávající hráč a hrotový útočníka (středoví hráči)
(b) krajní hráči zůstávají na svých pozicích (krajní hráči)
- akci může výhozem zahajovat druhý brankář na hráče (A)
- do cvičení je možné zapojit obránce (2,3)
- cvičení může zahajovat jeden z krajních hráčů (C) nebo (D)

 

Pomůcky:

- 1x branka
- 6x kužel
- 10x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE