Technickým cvičením na nácvik a rozvoj dovednosti přihrávat a kombinovat na malém prostoru, pomocí krátkých a přízemních přihrávek jsme se věnovali v cvičeních Plynulé narážečky v trojúhelníku, ve kterém jsme se zaměřovali na plynulé naražení na malém prostoru, včetně správného načasování přihrávek i náběhů nebo Nekonečné přihrávky na diagonále, ve kterém je cílem rozvoj přihrávání, přijmutí a naražení míče.

Tréninkové cvičení s názvem Přihrávky a naražení v malém čtverci je jednoduchým cvičením na nácvik základní kombinace, přihrávek, naražení, správného načasování jak přihrávek, tak náběhů, vyražení spojeného s výběrem místa a spolupráce mezi trojicí hráčů na malém prostoru. Během cvičení dbáme na správné technické provedení i postavení těla při přijmu a odehrání míče.   


Cvičení je určeno pro 3 hráče, pro věkovou kategorii od starších přípravek po dorostence. U mladších věkových kategorií je možné zařadit cvičení jako jednu z hlavních náplní tréninku, pro starší kategorie je vhodnější zařazení do úvodní nebo průpravné části tréninku. Cvičení má 7 různých variant, které se liší svou náročností z pohledu techniky provedení, ale spolupráce mezi hráči. 


 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Tipy na cvičení na přihrávky pro tři hráče:

 


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik kombinace, přihrávek a naražení mezi trojicí hráč. Hráči si přihrávají na krátkou vzdálenost, na jeden nebo dva doteky. Okamžitě po odehrání míče po hráčích požadujeme vyražení a rotaci hráčů na pozicích v prostoru malého čtverce. Během cvičení se hráči zaměřují správné postavení těla při přijmutí míče, při přihrávce a techniku provedení přihrávky nebo naražení. 

Všichni tři hráči zapojení do cvičení a do kombinace jsou v neustálém pohybu a kontaktu s míčem. 

 


Organizace průpravného cvičení:

- herní prostorem cvičení je čtverec
- rozměry herního prostoru jsou 6x6 metrů
- vrcholy/rohy čtverce jsou vyznačeny pomocí met
- cvičení je určeno pro 3 hráče (A-C)
- hráči (A-C) stojí po jednom u různých vrcholů čtverce
- jeden z vrcholů čtverce je volný
- hráče (A) má u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- hráč (A) s míčem zahajuje cvičení diagonální přihrávkou (1) na hráče (C)
- po odehrání míče hráč (A) vyráží (2) k volnému vrcholu čtverce
- hráč (C) prvním dotekem pod sebe naráží míč (3) na hráče (B)
- hráč (C) po odehrání míče zůstává na své pozici
- hráč (B) zahrává diagonální přihrávku na rozehrávajícího hráče (A)
- cvičení se opakuje

 

Trenérské poznámky:

- v případě malého herního prostoru se zaměřujeme především na techniku provedení
- pokud je prostor větší a přihrávky jdou vzduchem, tak je zaměření spíše kondiční
- interval zatížení je možné stanovit podle času nebo počtu přihrávek
- je vhodné kombinovat nácvik přihrávek jedním, ale i na dva doteky  

 

Tipy na cvičení zaměřené na techniku:

 

Varianty: 

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru (obdélník)
- cvičení je možné provádět v opáčeném směru
- hráč musí provádět cvičení povinně na dva doteky
- cvičení hráči musí povinně provádět "slabší" nohou

 


Pomůcky:

- 1x míč
- 4x kužel
- rozlišovací trika

 

 

TIP REDAKCE