Soubojovým situacím jeden na jednoho, ve kterých bylo cílem nácvik obcházení soupeře jsme se věnovali v cvičeních Otoč se a braň náběh po průnikové přihrávce, ve kterém obránce musí reagovat na průnikovou přihrávku a sklepnutí míče míče od hrotového útočníka nebo Přijmutí míče a intenzivní práce s ním, kde se útočící hráči během cvičení musí soustředit na klamavé pohyb, uvolnění se od bránícího hráče, přijmutí míče a jeho krytí, přihrávku na spoluhráče na obvodu hrací plochy.  

Herní cvičení s názvem Jeden na jednoho s rozhodnutím a zakončením simuluje zápasovou soubojovou situaci a to jak z pozice útočníka s míčem, tak obránce s tím, že útočící hráč má několik variant řešení, kam a kudy povede svůj útok. Obránce musí být schopen rychle reagovat na jeho pohyb a klamavé pohyby. Cílem je z pozice obránce  zamezit vstřelení branky a v případě konstruktivního zisku míče vyvést míč do bezpečného prostoru.    


Herní cvičení je určeno pro minimálně 6 hráčů do pole, kteří jsou rozdělení na dva stejné početné týmy. Cvičení do tréninku mohou zařazovat trenéři mladších a starších žáků, respektive mladších dorostenců (U12-U17). 


Tipy na cvičení zaměřené na nácvik kličkování:

 


Cíl herního cvičení:

Cílem herního cvičení - z pohledu hráče s míčem, který je v pozici útočníka - je nácvik přijmutí míče, navedení míče do výhodné pozice a to včetně reakce na pohyb protihráče bez míče, rozhodnutí kam bude veden útok a na jakou branku bude hráč útočit. Útočící hráč musí pohotově reagovat na postavení bránícího hráče, případně v čase probíhající akce měnit svoje rozhodnutí o brance, do které bude zakončovat. 

Bránící hráč musí reagovat na pohyb hráče s míčem, dostat se do dobrého pozičního postavení a včasného dostoupení útočníka, tak aby byl schopen reagovat na záměr útočníka, který se rozhoduje pro zakončení do jedné ze tři branek.  


Organizace herního cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry herního prostoru jsou 20x20 metrů
- na horní a dolní straně herního prostoru jsou postaveny 3 malé branky
- na polovině hrací plochy jsou vyznačeny dva kosočtverce pomocí met
- delší uhlopříčka kosočtverce je rovnoběžná s boční stranou herního prostoru
- úhlopříčka je ve vzdálenosti 6 metrů od boční strany
- delší uhlopříčka má 5 metrů, kratší pak 4 metry
- ve svislé ose herního prostoru jsou postaveny dvě tréninkové figuríny
- figuríny jsou postaveny 6 metrů od horní a dolní brankové čáry
- cvičení je určeno pro 6 hráčů:
(a) červený tým (A-C)
(b) modrý tým (K-M)
- hráči (A) a (B) stojí na dolní brankové čáře, vlevo a vpravo vedle středové branky   
- hráč (C) stojí u dolní figuríny čelem k hráčům (A) a (B)
- hráči (K) a (L) jsou na horní brankové čáře, vlevo a vpravo vedle středové branky  
- hráč (M) je u horní figuríny, stojící čelem k hráčům (K) a (L)
- u horní i dolní brankové čáry je připraven dostatek míčů

Popis první varianty herního cvičení:

- míč má u nohy hráč (A) 
- cvičení zahajuje červená trojice hráčů 
- červení hráči si mezi sebou přihrávají 
- vlastní akci zahajuje vrcholových hráč (C), který přijme míč
- otáčí se s ním a vede ho prostorem mezi dvojici kosočtverců
- na otočení s míčem reaguje obránce (M), který se také otáčí
- reaguje na pohyb útočníka (C) a probíhá mezi kosočtverci
- hráč (C) dovede míč až za úroveň vzdálenějšího vrcholu kosočtverce
- poté se rozhoduje, zda míč navede doleva, doprava nebo se otočí
- ve všech případech je cílem zakončení do jedné ze tří malých branek
- bránící hráč musí reagovat na pohyb útočníka a dostat se do pozice
- kterou znemožní útočníkovi přímé zakončení do jedné z branek
- obránce musí reagovat i na možnost, že útočník bude řešit souboj 1:1
- když obránce získá míč, tak zakončuje do branek na druhé straně  


Popis druhé varianty herního cvičení:

- hráč má u nohy hráč (C)
- hráči (C) a (M) si po zemi přihrávají
- akce je zahájena na pokyn trenéra
- útočící hráč míč vyvádí prostorem mezi dvojici kosočtverců
- bránící hráč musí reagovat na pohyb útočníka a dostat se do pozice
- kterou znemožní útočníkovi přímé zakončení do jedné z branek
- obránce musí reagovat i na možnost, že útočník bude řešit souboj 1:1
- když obránce získá míč, tak je cílem míč vyvést a zašlápnout na obvodu   


Trenérské poznámky:

- zahajovací přihrávek, mezi trojicí s míčem, by mělo být maximálně 12
- od přijmutí míče by se útočník měl pokusit o zakončení do 12 (15) sekund
- v případě zisku míče od obránce se ho pokouší vyvést a zašlápnout na obvodu
- v rámci jedné série se doporučuje, aby každý hráč cvičení opakoval 8-10x
- hráči soutěží o větší počet vstřelených branek


Tipy na cvičení zaměřené na ovládání míče:


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) velikost dvojice středových kosočtverců
(c) umístění branek na brankových čarách
(d) umístění dvojice středových kosočtverců
- útočící hráč neprohází mezi kosočtverci, ale rovnou zakončuje
- branky je možné nahradit průchozími brankami pro provedení míče

 

Pomůcky:

- 4x kužel (klobouček)
- 6x branka (malá přenosná)
- 8x meta (klobouček)
- 12x míč
- 2x tréninková figurína
- rozlišovací trika (2 barvy)


TIP REDAKCE