Image Velikonoční pondělí není pracovním dnem a většina mužstev má na pondělí přeložena svá mistrovská utkání nebo naopak v tréninkovém procesu je pondělí volným dnem, ale na stránkách web magazínu fotbalových trenérů trenink.com, ale čtenáři tohoto portálu o nové cvičení nepřijdou.

Autorem dnešního cvičení je trenér a editor těchto stránek Jiří Formánek, který dnešním článkem zahajuje sérii článků věnovaných nácviku přihrávek, výběru místa a kombinace přihrávek na třetího s názvem Přihrávkový kompas.

Cvičení je určeno pro kategorii mladších žáků a starších hráčů. V rámci tréninkové jednotky je možno zařadit toto cvičení do průpravné nebo v případě mladších věkových kategorií i do hlavní části tréninkové jednotky.

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem dnešního průpravného cvičení je zlepšit herní činnosti hráčů - jednotlivců jako jsou přihrávání, správné načasování přihrávek, výměnu místa se spoluhráči a schopnost hráčů přizpůsobit tyto činnosti rychlosti a tempu současně pracujícího týmu.

 Popis průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec o straně 25 metrů
- cvičení je určeno pro 10 hráčů
- hráči jsou rozestaveni podle diagramu
- k cvičení jsou zapotřebí dva míče
- popis cvičení je pouze pro levou část obrázku, pravá straně pracuje současně
- cvičení zahajuje hráč A přihrávkou (1) na hráče C
- hráč C prvním dotykem vrací (2) na hráče B
- hráč B opět prvním dotykem dává (3) do prostoru na hráče A
- hráč A dává diagonální přihrávku (4) na hráče D
- hráč D opět dává zpět (5) na hráče C
- hráč C dává do pohybu (6) na hráče D
- hráč D dává poslední přihrávku (7) na hráče E
- hráčí se posouvají se směru hodinových ručiček:
(a) A->B
(b) B->C
(c) C->D
(d) D->E
- cvičení plynule pokračuje, tak aby hráči byli minimálně 1x na každém místě

 


Varianty:

- herní prostor lze zvětšit až na čtverec o velikosti 40 metrů
- hráči musí hrát všechny přihrávky "slabší" nohou
- hráči musí hrát povinně na (2,3) doteky
- hráč A vždy po odehrání míče provede obratnostní cvik

Pomůcky:

- 8 met (kuželky, kloboučky)
- 2 míče

TIP REDAKCE