Image "Problematika atletického tréninku, respektive běžecké a kondiční práce z pohledu požadavků na hráče fotbalu, se v tréninku fotbalistů dostává víc a víc do popředí zájmu. A to nejen v průběhu kondiční přípravy na sezonu, ale i v průběhu sezony. Přičemž je třeba mít na paměti, že kondiční práce fotbalisty je dosti odlišná od sportovní přípravy atleta," říká autor dnešního článku Karel Walter, šéfredaktor portálu www.atletickytrenink.cz.

V druhém díle miniseriálu, který navazuje na první díl s názvem Akcelerační rychlost, se zaměříme v běžecké přípravě fotbalistů na vytrvalost. Z kondičních schopností má ve fotbale bezpochyby velkou důležitost. Hráč národního mužstva urazí během 90minutové hry až 13 km běhu, sprintu a chůze. Pokud není vytrvalost na dostatečně vysoké úrovni, není schopen ani technicky zdatný hráč svou obratnost po celé trvání hry rozvíjet.

Atletický trenér a majitel agentury Walter, působící na poli sportmanagementu, si pro čtenáře portálu fotbalových trenérů trenink.com připravil třídílný seriál s názvem Fotbalová škola běhu.

Nácvik základní vytrvalosti tvoří po několikatýdenní přestávce těžiště každé přípravy na sezónu. Vytrvalostní běh se absolvuje při nízké a střední intenzitě. Zde je však nutná podmínka, aby běžci měli stejnou úroveň vytrvalostních schopností. Výhoda této metody je v přirozené možnosti komunikace společně běžících.

Jakmile komunikace utichne, je to známka toho, že jsme se dostali do oblasti, kde již nedochází primárně k rozvoji základní úrovně vytrvalosti a je třeba tempo zpomalit. Její nevýhoda spočívá v jednotvárném rytmu pohybu, který má jen málo společného s fotbalově specifickými koordinačními a dynamickými schopnostmi. Jiné možnosti nabízí fartlek, který má k vlastnímu výkonu na trávníku daleko blíž.

Fartlek = hra s rychlostí

Fartlek se rozvinul ve třicátých letech minulého století ve Švédsku jako "hra s rychlostí". Kombinují se v něm formy zatížení různých metod (intervalové, opakovací a střídavé) se změnami rychlosti přizpůsobenými situaci (terén x dráha) a vytvářejí se tím rozmanité tréninkové podněty.

Díky volně zvoleným časovým intervalům a intenzitám zatížení lze dosáhnout zlepšení jak aerobní, tak anaerobní kapacity i specifických kondičních faktorů. Ve fartleku se používají rozmanitá zatížení – běh, sprint, chůze, skoky atd. Také ve vlastním fotbalovém utkání vznikají podobné atributy zatížení (rychlé trháky na 2 až 4 metry, patnácti až dvacetimetrové sprinty, tempové běhy až do 70 m).

Dále realizují hráči rozmanité výbušné, dynamické pohybové činnosti s vysokým technicko-koordinačním profilem (střelba hlavou z otočky, střelba z různých úhlů a vzdáleností apod.), které se do fartleku mohou integrovat také.Příklady fartleků s různým těžištěm:

A) Fartlek zaměřený na rychlost

Prostředí: les

5–10 min rozběhání, následuje rozcvičení, strečink
4x 75 m stupňované běhy na rovné dráze (rovinky)
4x 25 m sprinty na rovné dráze
4x 15 m běh do svahu (sprint)
4x 200m tempový běh – vždy 3 min klusat

B) Fartlek zaměřený na aerobní vytrvalost

5–10 min rozběhání, rozcvičení, strečink
3 min středním tempem
úsek 30, 60, 90, 60, 30 sekund vždy čiperným tempem
3 min středním tempem
forma: 3 min – 30 s – 3 min – 60s – 3 min – 90s...
opakovat 2x

C) Fartlek zaměřený na odrazovou sílu

5–10 min rozběhání s prací hlezenních kloubů, rozcvičení, strečink
4x 25 m skoky stranou vlevo/vpravo
4x 25 m poskoky jednonož, vždy 10 m L/P
4x 25 m výbušný běh poskočný
4 skokové běhy vždy s 6 až 8 skoky po sobě maximální intenzitou

Poznámka: Uvedené parametry v článku nejsou žádné dogma. Experimentování se meze nekladou. Parametry se mohou měnit s ohledem na zdravotní stav, tréninkové podmínky či období, ve kterém se zrovna nalézáme. Mění se jak délka "meziklusu", tak délka vkládaných úseků. Příkladů může být proto bezpočetně mnoho...

Obecně se jedná o dva druhy fartleků (uvedu příklady při běhu do svahu):

(1) Fartlek v kopcovitém terénu - vždy, když běžíme do libovolného kopce, zvýšíme úsilí. Může se jednat o pár desítek metrů nebo sto dvě stě metrů. Prostě, jakmile se běží do nějakého svahu, "zrychlit". Doba trvání může být libovolně dlouhá.

(2) Druhý typ je, že se běží opakovaně okruh se svahem o určité délce.

Vše záleží na stavu trénovanosti a co chceme v tréninkovém procesu vlastně rozvíjet...{comment}