Rozvoj obratnosti a koordinace by měl být obsahem minimálně jedné tréninkové jednotky v týdením mikrocyklu , bez ohledu na fázi roku ve které se tým nachází. Z minulosti za připomenutí stojí cvičení Otočení po rychlém vyražení se změnou směru nebo Otočení po rychlém vyražení a reakce spoluhráčů.
 
Středeční cvičení Koordinační abeceda B zahajuje nový seriál koordinačně-obratnostních cvičení, které je možné do tréninku zařazovat bez míče, tak s míčem. Cvičení zvládnou všechny věkové kategorie, vhodné je i pro individuální trénink.
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem cvičení je rozvoj koordinačně-obratnostních schopností hráčů. Při běhu, který opisuje pododbu velkého písmene B, po hráčích požadujeme běh maximální intenzitou a rychlé změny směru.   
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- prostorem kondičního cvičení je obdélník 
- rozměnry obdélníku jsou 8 x 16 metrů
- obdélník je rozdělen na 8 čtverců 4x4 metry
- čtverce jsou vyznačeny pomocí zapichovacích tyčí
- místem startu je levý dolní roh obdélníku
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení je účastní vždy jeden hráč
- cílem je proběhnout předem stanovenou trasu
- v podobě velkého písmene B
- hráč vystartuje a běží k poslední tyči v levé řadě
- následně obíhá tyč po pravé ruce a běží k poslední tyči v druhé řadě
- poté pokračuje k čtvrté tyči v pravé řadě
- vrací se k tčetí tyči v prostředí řadě
- pokračuje k třetí tyči v levé řadě, kterou obíhá
- opět se vrací k třetí tyči v prostřední řadě
- pokračuje během k druhé tyči v pravé řadě
- obíhá první tyč v prostřední řadě a vracé na místo startu
- celkově uběhnutá vzdálenost je cca 50 metrů 
- celkem má cvičení 8 změn směru, 4 změny jsou významné
- v průběhu cvičení je třeba dodržovat interval zatížení a odpočinku
 
Varianty:
 
- je možné zvětši/zmenšit rozestupy mezi tyčemi
- hráči startují s neobvyklé pozice (leh, sez, klečení na kolenou, ...)
- v případě provádění UMT je třeba zapicovací tyče nahradit velkými kužely
- cvičení probíhají dva hráči protisměrně
- cvičení je možné provádět s míčem
 
Pomůcky:
 
- 15x zapichovací tyče (případně velké panáky)
- případě rozlišovací trika