TEST  Podzimní sezóna skončila a trenérům se v přechodném období, před startem zimního přípravného období, otvírá prostor pro otestování svých svěřenců. Pro zjištění aktuální výkonnosti portál fotbalových trenérů www.trenink.com připravil baterii unifikovaných testů.
 
Druhý test s názvem Rychlostní běžecký test v pokutovém území navazuje na první díl a skládá se ze sedmi běžeckých úseků a čtyř významných změn směru. Testování probíhá v pokutovém území, proto je zaručeno, že prostor testu bude vždy stejný a je možné ho provádět opakovaně, za stejných podmínek.
 
Cílem testu:
 
Cílem druhého unifikovaného běžeckého testu je ověřit a pravidelně testovat rychlostní běžecké schopnosti hráčů, kombinované s častými koordinačně náročnými změnami směru, které navazují na krátké, intenzivní běžecké úseky na malém prostoru.  
 
 
Organizace testu:
 
- prostorem testu je pokutové území
- kužely jsou postaveny:
(a) v rozích brankového území, které nejsou na brankové čáře (B,D) 
(b) v rozích pokutového území, které nejsou na brankové čáře (A,E)
(c) na značce pokutového kopu (C)
- značka pokutového území je startem a zároveň cílem testu
- cvičení je určeno pro jednoho hráče
 
 
Pomůcky:
 
- 5x mety (kužely, kloboučky)
- 1x míč (v případě varianty s míčem)
 
Průběh testu:
 
- hráč startuje ze značky pokutového kopu
- maximální intenzitou běží k pravému rohu brankového území (D) a tento roh obíhá
- pokračuje k pravému rohu pokutového území (E) a znovu kužel obíhá
- vrací se ke kuželu (D)
- následně běží po úrovni brankového území k levému rohu brankového území (B)
- kužel (B) obíhá a hráč běží k levému rohu pokutového území (A)
- kužel (A) hráč obíhá a vrací se k levému rohu brnkového území (B)
- poté hráč běží poslední úsek ke značce pokutového kopu (C)
 - celková uběhnutá vzdálenost během testu je 70 metrů
- kde test končí    
 
Poznámky k testu:
 
- cvičení je možné provádět i mimo prostor pokutového území,  organizace je ale náročnější
- doporučujeme test provádět na UMT povrchu, kde nedochází k nadměrnému zatížení přírodního trávníku
- cvičení je možné provádt v opačném směru
 
Varianty:
 
- test může probíhat s míčem
- hráči mohou startovat ze stanovené pozice (sed, leh, ...) 
- podobnou vzdálenost hráči uběhnou v cvičení: Koordinační abeceda X
- cvičení je možné použít jako kondiční cvičení pro skupinový nebo individuální trénink
 
 TIP REDAKCE 
Průpravné cvičení: Přihrávka na třetího v kruhu (1.část)