Image Nový týden na portálu trenink.com zahajuje trenér Jakub Havránek novým třídílným seriálem, který dává návod jak efektivně řešit situace 2:1, podobně jako Řešení situace 2:1 na 1 branku se zakončením nebo také Řešení situace 2:1 na 3 branky se zakončením.

Článek Rychlost řešení herních situacích 2:1 popisuje herní cvičení, které hráčům dává možnost naučit se efektivně řešit situaci dva na jednoho v prostoru před pokutovým územím soupeře. Po hráčích požadujeme rychlé a přímočaré řešení. Vedle nácviku ofenzivního řešení je toto cvičení současně nácvikem obranného řešení této situace.

Cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, zvládnou ho již hráči žákovských kategorií. Při velikosti herního prostoru je možné toto cvičení využít i mimo hlavní hrací plochu s přenosnou brankou.

Cíl herního cvičení:

Cílem dnešního herního cvičení je, jak nám již název napovídá, rychlost v herní situaci dva útočníci proti jednomu obránci. V tomto přečíslení klademe důraz na správnou volbu provedení, variabilní způsob řešení a především rychlost tak, aby akci byla přímočará. Od obránců je vyžadováno správné bránění, tzn. nevyrážet rychle proti útočníkovi s míčem, když ho má pod kontrolou. Naopak, pokud si míč např. více předkopne, potom přichází obranný zákrok. Obránce se také snaží útočníka vytlačit do strany a v nejideálnější podobě odebírá konstruktivním způsobem míč.Popis herního cvičení:

- herním prostorem je polovina normální hrací ploch
- cvičení je učeno pro:
(a) 12 hráčů do pole
(b) minimálně 1 brankáře
- hráče rozestavíme stejně jako na obrázku
- obránce D je ve výchozím postavení na půlkruhu pokutového území
- všechny míče jsou u trenéra
- hráči na pozicích A, B, C jsou útočníci
- hráč D obránce
- akci zahajuje hráč A rychlým pohybem proti trenérovi
- trenér přihrává (1) po zemi míč na A
- hráč A sklepává (2) míč buď ze svého pohledu doprava na nabíhajícího spoluhráče B
- nebo doleva na hráče C
- necháme to hráči A
- A se otáčí o 180° na druhou stranu než přihrál
- útočník B (C) mu naráží (3) míč zpět do pohybu vpřed
- hráč A + B (C) řeší variabilně souboj dva na jednoho proti obránci D
- řešení jsou v podstatě dvě:
(a) fialové – hráč A přihrává hráči B a ten jde do zakončení
– v tomto případě může obránci bránit i v pokutovém území
(b) červené – hráč A obchází v situaci jeden na jednoho obránce a zakončuje akci individuálně
– v tomto případě nesmí obránce bránit v pokutovém území
- ve finální podobě se obránce snaží konstruktivně odebrat míč
- útočníci vstřelit branku
- obránci točí například po dvou odbráněných akcí
- útočníci se plynule točí ve svých rolích


Varianty:

- obránce v obou případech smí bránit i v pokutovém území
- trenér zahajuje akci přihrávkou vzduchem (např. autovým vhazováním)
- situaci přidáním jednoho obránce změníme na řešení akce dva na dva
- pokud obránce odebere míč konstruktivně, přihrává jej na polovinu hrací plochy trenérovi
- dvojice útočníků mezi sebou soutěží o počet vstřelených branek
- obránci naopak soutěží o počet konstruktivních odebrání míče

Pomůcky:

- 3x kužely
- 10x míč
- popřípadě rozlišovací trika
- 1x velká branka{comment}