Do začátku tréninku je možné zařadit cvičení určené pro celý tým jako například Přihrávky mezi přebíhajícícmi hráči  nebo cvičení pro menší skupiny hráčů Nekonečné přihrávky na diagonále
 
Druhý díl průpravného cvičení s názvem Sprint za míčem po přihrávce je složitější variantou prvního dílu. Za cíl si klade rozvojschopnosti naražení míče, schopnosti hráčů reagovat okamžitě po přesném odehrání míče a průdkým vyražením za míčem.  
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je naučit hráče narazit míč na malém prostoru a reagovat pohybem okamžitě poté, co míč přihrají spoluhráči. Po hráčích vyžadujeme vyražení maximální intenzitou na úseku 5-6 metrů, vždy s ohledem na konkrétní herní situaci vyražení vždymusí předcházet přesná přihrávka.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 15x20 metrů
- cvičení je určeno pro 10 hráčů do pole
- v herním prostoru je vyznačeno 5 pozic:
(a) rozehrávající hráče (A+B) na delší straně
(b) středový hráč (C) taky na delší straně, ale na opačné
(c) krajní hráč (D+E) na kratší straně, v 1/3 vzdálenosti od středovéhoo hráče
- rozehrávající hráči mají míč
- pozice jsou vyznačeny pomocí zapicovacích tyčí 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje rozehrávající hráč (A) s míčem
- dává dlouhou přihrávku na středového hráče (C)
- středový hráč (C) prvním dotykem naráží míč zpět na hráče (A)
- hráč (C) se uvolňuje do prostoru po své levé ruce
- rozehrávjící hráč (A) naráží míč na hráče v pohybu (C)
- po odehrání míče vyráží na pozici hráče (C)
- středový hráč (C) prvním dotykem míč naráží na hráče (D)
- po odehrání míče vyráží za přihrávkou, na pozici hráče (D)
- krajní hráč (D) dává dlouhou příčnou přihrávku na druhého krajního hráče (E)
- krajní hráč (E) prvním dotykem naráží míč proti hráče (D)
- hráč (E) se uvolňuje do prostoru po své pravé ruce
- krajní hráč (D) naráží míč na hráče v pohybu (E)
- po odehrání míče vyráží na pozici hráče (E)
- v tento okamžik stejnou kombinaci zahajuje rozehrávající hráč (B)
- hráč (E) přihrává na hráče, který stojí na pozici (A)
- po přihrávce sprintuje na pozici hráče (A)
- cvičení se opakuje
 
Varianty:
 
- lze upravit velikost herního prostoru
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
 
Pomůcky:
 
- 5x zapichovací tyč
- 2x míč
- 4x mety
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Průpravné cvičení: Narážečka na třetího ve čtveřici