Prozatím poslední třetí díl průpravného cvičení s názvem Sprint za míčem po přihrávce navazuje na druhou variantu. Za cíl si klade rozvoj schopnosti rychlého vedení míče, naražení míče a schopnosti hráčů reagovat rychlým vyražením okamžitě po přesném odehrání míče.  
 
Cvičení je vhodné do úvodu tréninku, podobně Přihrávky mezi přebíhajícícmi hráči nebo cvičení pro menší skupiny hráčů Nekonečné přihrávky na diagonále
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je naučit hráče rychle vést míč, narazit si ho na malém prostoru a reagovat vyražením okamžitě poté, co míč přihrají spoluhráči. Po hráčích vyžadujeme koncentraci, maximální intenzitou bhu na úseku 5-6 metrů, vždy s ohledem na konkrétní herní situaci. Nutnou podmínkou vyražení je předcházející přesná přihrávka.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 15x20 metrů
- cvičení je určeno pro 10 hráčů do pole
- v herním prostoru je vyznačeno 5 pozic:
(a) rozehrávající hráče (A+B) na delší straně
(b) středový hráč (C) taky na delší straně, ale na opačné
(c) krajní hráč (D+E) na kratší straně, v 1/3 vzdálenosti od středovéhoo hráče
- rozehrávající hráči mají míč
- pozice jsou vyznačeny pomocí zapicovacích tyčí 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje rozehrávající hráč (A) s míčem
- krátce míč vyvede směrem k hráči (C)
- dává přihrávku na středového hráče (C)
- po odehrání míče běží na pozici hráče (C)
- středový hráč (C) prvním dotykem naráží míč na hráče (D)
- hráč (C) prvním dotykem míč vrací na středového hráče (C)
- a vyráží do prostoru
- hráč (C) znovu prvním dotykem naráží do středu na nabíhajíccího hráče (D)
- po odehrání míče se hráč (C) přesouvá na pozici hráče (D)
- hráč (D) krátce míč vede směrem k hráči (E)
- v tento okamžik stejnou kombinaci zahajuje rozehrávající hráč (B)
- krajní hráč (D) přihrává hráči (E), který prvním dotykem míč vrací
- hráč (E) se uvolňuje do prostoru
- hráč (D) dává finální naražení do prostoru na hráče (E)
- hráč (D) přebíhá na pozici hráče (E)
- krajní hráč (E) přihrává na hráče, který stojí na pozici (A)
- po odehrání míče vyráží za přihrávkou, na pozici hráče (D)
- krajní hráč (D) dává dlouhou příčnou přihrávku na druhého krajního hráče (E)
- krajní hráč (E) prvním dotykem naráží míč proti hráče (D)
- hráč (E) se uvolňuje do prostoru po své pravé ruce
- krajní hráč (D) naráží míč na hráče v pohybu (E)
- po odehrání míče vyráží na pozici hráče (E)
- cvičení se opakuje
 
Varianty:
 
- lze upravit velikost herního prostoru
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- vedení míče lze omezit na minimum dotyků
 
Pomůcky:
 
- 5x zapichovací tyč
- 2x míč
- 4x mety
- případně rozlišovací trika