Čtvrtý díl seriálu s Španělská hvězdice s oběhnutím se svou organizací, tak předchozí díl, se podobá cvičení Sprint za míčem po přihrávce, které na www.trenink.com vyšlo v předchozích měsících. 
 
Cvičení je určeno pro tréninkový proces mládežnických kategorií a zaměřeno je především na nácvik přihrávky, naražení, výměnu a herní obratnost a koordinaci.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je rozvíjet u mládežnických hráčů schopnost přihrát míč na střední vzdálenost, narazit si ho na krátkou vzdálenost, narazit si ho a opakovaně přesně přihrát opět na střední vzdálenost. Po posledním musí hráči pokračovat koordinačně náročnějším pohybem, který však není za míčem.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- pomyslným herním prostorem cvičení je čtverec o rozměrech 20x20 metrů 
- v prostoru čtverce je vyznačen pětihran (hvězdice) 
- cvičení je určeno pro 10 hráčů do pole
- v herním prostoru je vyznačeno pomocí zapichovacích tyčí pět vrcholů
- u každého z těchto vrcholů je dvojice hráčů
- jedna z dvojic hráčů má míč  
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč s míčem
- přihrává na prvního z dvojice z hráčů stojících po jeho pravé ruce
- po odehrání míče je v pohybu proti druhému hráči po pravé ruce
- první hráč po pravé ruce míč jedním dotykem posouvá na druhého hráče po pravé ruce
- tento hráč znovu prvním dotykem míč vrací na rozhrávajícícho hráče
- který je v pohybu proti tomuto hráči
- rozehrávající hráč opět na jeden dotek míč vrací hráči který mu přihrál
- okamžitě po odehrání obíhá po své pravé ruce tyč dvojice hráčů, kterým poprvé přihrával
- po oběhnutí tyče se zařazuje do dvojice, kam dával finální naražení 
- cvičení se opakuje
 
Varianty:
 
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- lze upravit velikost herního prostoru (zvětšít/zmenšit)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní cvik
- po finálním odehrání míče se hráč posouvá do dvojice kam přihrával
 
Pomůcky:
 
- 5x zapichovací tyč
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE