Cvičením zaměřeným na zpracování a přijmutí míče jsme se věnovali v cvičeních Zpracuj míč a pracuj s ním nebo Přijmi míč a pracuj s ním, ve kterém se zaměřujeme na individuální techniku hráčů, kterou rozvíjíme pomocí sledu přihrávek, zpracování míče, jeho ovládání v maximální dosažitelné rychlosti.

Tréninkové cvičení s názvem Přebírání míče dovnitř a ven ze čtverce je, podobně jako cvičení Ping-pong prvním dotekem, je určeno pro průpravnou část tréninku, se zaměřením na práci s míčem a techniku. Autorem cvičení je trenér Vít Caudr, který vede jako hlavní trenér věkovou kategorie U15 v FK Meteor Praha VIII a současně je organizátorem letního fotbalového kempu.  


Tipy na cvičení zaměřené na ovládání míče:


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik pohybu a uvolnění se před přijmutím míče, zpracování míče při přihrávce do nohy a navedení ven nebo dovnitř ze středového čtverce, aby se hráč mohl zapojit do jednoduché kombinace v podobě naražení a přihrávky do běhu u hráčů, kteří stojí v rozích herního prostoru. Hráči ve středovém prostoru se na základě herní situace a po komunikaci se spoluhráčem rozhodují, jak přijmou míč a budou pokračovat v kombinaci.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry herního prostoru je 12x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- v těžišti herního prostoru je vyznačen čtverec/kosočtverec
- délka strany středového čtverce/kosočtverce jsou 2 metry
- středový čtverec/kosočtverec stočen o 45 stupňů proti hernímu prostoru
- cvičení je určeno pro 7 hráčů do pole (A-G):
(a) v pravém horním rohu stojí hráči (A) a (B)
(b) v pravém dolním rohu je hráč (C)
(c) v levém dolním rohu stojí hráč (D)
(d) v levém horním rohu jsou hráči (E) a (F)
(e) ve středovém čtverci je hráč (G)
- hráči v levém a pravém horním rohu mají u nohy míč

 

 

Popis varianty cvičení "ze čtverce":

- cvičení zahajuje hráč (G) klamavým pohybem od hráče (A)
- poté se hráč rozbíhá proti hráči (A) s míčem
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (G)
- okamžitě po přihrávce jde hráč (A) za míčem a běží do středového čtverce
- hráč (G) míč přijme, vyvádí ho boční stranou středového čtverce 
- poté hráč (G) přihrává na hráče (D), který je na diagonále od rozehrávajícího hráče (A)
- hráč (G) jde po přihrávce proti hráči (D)
- hráč (D) prvním dotekem naráží míč na hráče (G)  
- hráč (D) se rozbíhá proti hráči (E)
- hráč (G) naráží míč na rozběhnutého hráče (D)
- hráč (G) jde na pozici hráče (D)
- hráč (D) přijme míč a vede ho do levého horního rohu
- další opakování zahajují hráči (E) a (A)

 


Popis varianty cvičení "do čtverce":

- cvičení zahajuje hráč (G) klamavým pohybem do strany středového čtverce
- hráč (A) přihrává na hráče (G) mimo středový čtverec
- okamžitě po přihrávce jde hráč (A) za míčem a běží do středového čtverce
- hráč (G) míč přijme mimo středový čtverec
- poté hráč (G) navede míč do středového čtverce
- míč hráč (G) vyvádí míč stranou proti hráči (D) 
- poté hráč (G) přihrává na hráče (D), který je na diagonále od rozehrávajícího hráče (A)
- hráč (G) jde po přihrávce proti hráči (D)
- hráč (D) prvním dotekem naráží míč na hráče (G)  
- hráč (D) se rozbíhá proti hráči (E)
- hráč (G) naráží míč na rozběhnutého hráče (D)
- hráč (G) jde na pozici hráče (D)
- hráč (D) přijme míč a vede ho do levého horního rohu
- další opakování zahajují hráči (E) a (A)

 

Varianta cvičení "sám" a "záda" je ve videoukázce 

 

 

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) změnit velikost středového čtverce/kosočtverce (zvětšit/zmenšit)
(c) umístit čtverec/kosočtverec mimo těžiště herního prostoru
- hráči přijmutí míče provádí "slabší" nohou
- maximální počet hráčů ve cvičení je 10
- středový hráč si nenaráží míč s hráčem v dolním rohu, ale nahrává mu do běhu
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 4x meta (červena)
- 4x meta (žlutá)
- 4x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE