Image Organizace dnešního cvičení Nácvik střelby po kombinaci vedené a zakončené středem hřiště , jehož autorem který tento příspěvek pro portál trenink.com připravil je trenér Vladan Pražák, není náročná a pro plynulost a zapojení všech hráčů se posty neustále střídají. Role zakončujícíh hráčů si tak mhou vyzkoušet všichni hráči kádru.

Cvičení je zaměřeno na kombinační spolupráci hráčů v prostoru těsně před velkým vápnem, hráče nabádáme ke kvalitnímu provedení finální přihrávky a především pak k efektivnímu zakončení, podobně tomu tak je v seriálu Střelba středem ze střední vzdálenosti ve třech dílech [1] [2] [3].

Cvičení je vhodné pro všechny mládežnické věkové kategorie, počínaje mladšími žáky až po mužstva dospělých a zařazujeme jej do hlavní části tréninkové jednotky, podobně jako Proudovou střelbu v pomyslných trojúhelnících [1] [2] [3].

Cíl průpravného cvičení:

V tomto průpravném cvičení, ve kterém se zaměřujeme na rychlou kombinační spolupráci mezi čtveřicí ofenzivních hráčů klademe důraz na správné načasování náběhů v prostoru před pokutovým územím a před finální přihrávkou, spolu s přesným zakončením z tohoto prostoru. Útočící hráči nejsou pod tlakem obránců nebo napadajících hráčů.

Popis průpravného cvičení:

- z met vytvoříme trojúhelník cca 20x20x20m
- s jendou metou uprostřed
- hráče rozestavíme podle nákresu
- cvičení zahajují hráči s míčem na pozici A
- hráč A přihrávkou (1) rozehrává akci po zemi na hráče C
- který vyráží proti přihrávce
- hráč C naráží 1. dotykem (2) na hráče B uvnitř vymezeného prostoru
- který se "nabízí" náběhem kolem mety
- B rovněž 1.dotykem posílá (3) kolmý pas na podélně nabíhajícího hráče D
- který zakončuje akci střelbou (4)
- poté se hráči přesunují na posty "za míčem":
(a) A->C
(b) C->B
(c) B->D
(d) D s míčem na post A
- po několika protočení mezi hráči (každý by měl minimálně 3-5x zakončovat) se provádí cvičení v opačném směru
- se zaměřením na střelbu levou nohou
- pro dorostenecká mužstva a dospělé lze cvičení provádět střídavě
- dbáme na správnou součinnost při kombinační spolupráci na jeden dotek
- a správný "timing" při náběhu před finální přihrávkou

Varianty:

- zakončující hráč D má k zakončení povolen pouze jeden (dva) dotek
- trojúhelník je možno libovolně posouvat v prostoru okolo pokutového území
- o větší počet vstřelených branek soutěží: (a) jednotlivci
(b) dvojice, trojice hráčů
(c) dva týmy

Pomůcky:

- 1x velká branka
- 4x mety (kužely, kloboučky, zapichovací tyče)
- 10x míč
- případně rozlišovací trika{comment}