"Hráči musí mít odvahu řešit situace v prostoru před pokutovým přímočaře, musíme u hráčů vypěstovat schopnost pouštět se do těchto rizikových soubojů, před pomocnými přihrávkami do strany," říká autor dnešního článku.

Cvičení pro stránky www.trenink.com připravil trenér Jiří Formánek, který ho pojmenoval Souboj 1:1 v trojúhelníku. Cílem cvičení je vést hráče k aktivnímu řešení soubojů jeden na jednoho.

Herní cvičení je vhodné zařadit do hlavní části tréninkové jednotky, cvičení zvládnou hráči věkové kategorie maldších žáků.   

Cíl herního cvičení:

Cílem herního cvičení je naučit hráče řešit soubojové situace jeden na jednoho v prostoru před pokutovým územím branky soupeře a to z pohledu útočícího i bráníccího hráče. Po hráčích požadujeme efektivitu v řešení situací 1:1 a v zakončení. Pro toto cvičení není rozhodující odkud hráči branku vstřelí.Organizace herního cvičení:

- herním prostorem je prodloužené pokutové území
- herní prostor končí na půlící čáře
- herní prostor je vyznačen pomocí met
- na brankové čáře je postavena branka
- před pokutovým územím je postaven rovnostranný trojúhelník
- délka strany trojúhelníku je 10 metrů
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 2-14 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na dva barevně odlišené týmy
- jeden tým tvoří útočící hráči
- druhý tým tvoří bránící hráči

 
Popis herního cvičení:

- jednotlivou akci zahajuje dvojice hráčů s míčem
- dvojici tvoří vždy bránící a útočící hráč
- dvojice stojí uprostřed trojúhelníku
- rovnoběžně s brankovou a půlící čarou
- hráči si mezi sebou přihrávají na vzdálenost maximálně 4 metrů
- o začátku akce rozhoduje útočící hráč, který míč zašlápne
- poté útočící hráč obíhá kužel nejblíže středovému kruhu
- bránící hráč obíhá jeden z kuželů u pokutového území
- útočící hráč dobíhá k míči
- navádí si ho do střelecké pozice
- bránící hráč útočícího hráče napadá a brání mu v zakončení
- útočící hráč musí vyřešit souboj 1:1 a akci zakončit
- po skončení kace pokračuje v cvičení další dvojice
- po časovém intervalu se role hráčů mění
 
Varianty:

- hráči si přihrávají na kratší/delší vzdálenost
- lze upravit velikost trojúhelníku
- bránící hráč běží ke kuželu pozadu, vrací se normálně popředu

Pomůcky:

- 1x branka
- 8x míč
- 3x meta (klobouček, kuželka)
- 12x rozlišovací trika (2 barvy)