Image Obratnostní a koordinační schopnosti lze ve fotbale rozvíjet různými tréninkovými metodami od pohybových her, přes honičky a různé překážkové dráhy až po různá akrobatická cvičení.

Třetí část seriálu s názvem Cvičení pro koordinační pás (žebřík) navazuje na první a druhý díl. V průběhu dalších týdnu přineseme čtenářům portálu www.trenink.com několik dlaších dílů. Třetí část seriálu je zaměřena na poskoky snožmo při čelním postavení hráče.

Cvičení zařazujme na úvod hlavní části tréninkové jednotky, hned za průpravnou část, kdy je organismus hráčů dostatečně připraven na náročné rychlostně-koordinační cvičení. Doporučujme pro všechny věkové kategorie, především pro senzitivní období koordinačních schopností (7-12 let).


Cíl kondičního cvičení:

Cílem rychlostně-koordinačního cvičení je rozvoj těchto schopností nespecifickou formou s využitím koordinačního pásu (koordinačního žebříku), které jsou základem technické stránky herních dovedností malých i velkých fotbalistů. Dnešní dvě cvičení jsou zaměřena na poskoky snožmo při čelním postavení hráče k koordinačnímu žebříku.

Popis koordinačních cvičení:

 

 

 

Cvičení pro koordinační pás, cvičení 6

 


Cvičení 6

- hráč se postaví bokem k prvnímu okénku žebříku
- tak aby žebřík měl po levé ruce
- obě dvě nohy jsou mimo žebřík
- hráč je čelem ke směru pohybu
- v průběhu celého cvičení provádí hráč poskoky snožmo
- akci začíná hráč skokem vlevo do prvního pole žebříku
- následuje skok vpřed šikmo vpravo
- tak aby hráč stál mimo pole žebříku a byl na úrovni druhého pole
- poté hráče poskočí vlevo do druhého okna žebříku
- a znovu následuje skok vpřed šikmo vpravo
- tak aby hráč stál mimo pole žebříku a byl na úrovni třetího pole
- poté hráče poskočí vlevo do třetího okna žebříku
- cvičení se následně opakuje

Varianty:

- cvičení je třeba provádět i na levé straně žebříku (pásu)

 

 

 

 

Cvičení pro koordinační pás, cvičení 7Cvičení 7

- hráč se postaví bokem k prvnímu okénku žebříku
- tak aby žebřík měl po pravé ruce
- obě dvě nohy jsou mimo žebřík
- hráč je čelem ke směru pohybu
- v průběhu celého cvičení provádí hráč poskoky snožmo
- akci začíná hráč skokem vpravo do prvního pole žebříku
- následuje ještě jeden skok vpravo
- tak aby hráč stál mimo pole žebříku a byl na úrovni prvního pole
- následuje skok vpřed šikmo vlevo do druhého pole žebříku
- hráč pokračuje poskokem vlevo
- tak aby hráč stál mimo pole žebříku a byl na úrovni druhého pole
- hráč pokračuje skokem vpřed šikmo vpravo do třetího pole žebříku
- následuje ještě jeden skok vpravo
- tak aby hráč stál mimo pole žebříku a byl na úrovni třetího pole
- následuje skok vpřed šikmo vlevo do čtvrtého pole žebříku
- hráč pokračuje poskokem vlevo
- tak aby hráč stál mimo pole žebříku a byl na úrovni čtvrtého pole
- cvičení se následně opakuje

Poznámky:

- po hráčích požadujeme správné technické provedení jednotlivých cvičení
- upřednostňujeme kvalitu technického provedení proti rychlostní provedení

Pomůcky:

- 1x koordinační pás (koordinační žebřík)

 

TIP REDAKCE