3D ANIMACE  Většina fotbalových týmů různých věkových kategorií i výkonnostních úrovní v těchto dnech zahájila zimní přípravné období na jarní část soutěže, ve kterém se mohou objevit například tato kondiční cvičení
 
Druhý díl seriálu Rychlostně-koordinační motýlek navazuje na úvodní část. U hráčů rozvíjí rychlostní, koordinační a obratnostní schopnosti hráčů, to vše s důrazem na schopnost rychle měnit směr běhu, podobně jako v cvičení Koordinační abeceda J, které je však neobsahuje tolik změn směru běhu.  
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem rychlostně-koordinačního cvičení je rozvoj rychlostní a koordinační složky individuálního herního výkonu. Cvičení tyto kondiční složky rozvíjí prostřednictvím krátkých běžeckých úseků na malém prostoru s častými změnami směru a dvou delších běžeckých úseků.     
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostoem je čtverec
- strana čtverce má délku 5 metrů
- v rozích čtverce jsou postaveny mety
- v těžišti čtverce je postavena pátá meta
- cvičení je určeno pro jednoho hráče
- hráč před startem stojí uprostřed jedné ze stran čtverce 
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- hráč vybíhá ke středovému kuželu,kterí obíhá po své levé ruce
- poté pokračuje šikmo k levému hornímu rohu a obíhá ho po pravé ruce
- následně pokračuje k pravému hornímu rohu, který opět obíhá po pravé ruce
- potom hráč běží ke středové metě, kteoru obíhá po levé ruce
- po oběhnutí mety hráč sprintuje k pravému dolnímu rohu
- tento kužel hráč obíhá po pravé ruce a pokračuje delším úsekem k levému dolnímu kuželu
- pravý dolní kužel hráč obíhá opět po pravé ruce
- vzápětí hráč pokračuje ke středovému kuželu,který obíhá po levé ruce
- pak hráč již míří k místu, kde startoval, kde cvičení končí    
 
Varianty:
 
- hráči cvičení provádí s míčem
- hráči cvičení provádí ve dvojici
- na bězích podél strany čtverce hráči provádí obratnostní cvičení 
- je možné upravit velikost herního cvičení:
(a) zvětšit (důraz na rychlostní složku)
(b) změnšit (důraz na koordinaci a obratnost)
- hráč se neotáčí po směru běhu, ale je otočen pořád na jednu stranu
- hráči cvičení provádí protisměrně (na druhou stranu)  
 
Pomůcky:
 
- 5x mety (kužely, zapichovací tyče)
- 1x míč (varianta s míčem)
 
 TIP REDAKCE 
Seriál: Načasování a pohyb na jeden dotek (5 cvičení)