3D ANIMACE  V seriálu Sprint za míčem po přihrávce jsme se věnovali rozvoji sprinterské rychlosti s míčem. Cvičení zaměřená na vyražení a prvních několik kroků jsme popisovali v seriálu Přihraj a vyraž bez míče.
 
Čtvrtá část seriálu s názvem Startovní rychlost v trojúhelníku navazuje na třetí díl. Cílem cvičení je rozvíjíet u hráčů schopnost rychle reagovat, energicky vyrazit a měnit směr běhu po krátkém běžeckém úseku a to opakovně.
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem rychlostně-kondičního cvičení je rozvoj startovní a sprinterské rychlosti, rychlosti reakce na podnět, koordinace a obratnosti. Hráči v cvičení střídají krátké, intenzivní běžecké úseky a časté změny směru. Hráči v cvičení musí reagovat na pohyb protihráče.  
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem cvičení je obdélník 10x20 metrů
- na jednom konci herního prostoru je vyznačen trojúhelník
- rovnostranný trojúhelník má délku strany 6 metrů
- 10 metrů od trojúhelníku je koncová zapichovací tyč
- cvičení je určeno pro dvojici hráčů
- hráči stoji u vrcholu trojúhelníku, který je nejvzdálenější o cílové tyče
- každý hráč stojí na jedné straně zapichovací tyče 
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení zahajuje pokynem trenéra
- hráči běží šikmo k volné zapichovací tyči na své straně
- z vnější strany obíhají svou tyč a běží k druhé volné tyči
- druhou tyč obíhají a vracejí ke k zapichovací tyči na své straně   
- svoji tyč hráči obíhají z vnější strany
- po oběhnutí a pokračují k cílové metě 
- během cvičení je třeba dodržovat interval zatížení a odpočinku    
 
Varianty:  
 
- hráči cvičení provádí s míčem (vedení míče)
- je možné upravit velikost trojúhelníku
- je možné změnit vzdálenost cílové zapichovací tyče
- hráči před vyražením provádí obratnostní cvik (leh, sed, klik, kotoul, ...) 
 
Pomůcky:
 
- 4x zapichovací tyče (velké kužely)
- rozlišovací trika
- 2x míč (při variantě s míčem) 
  
 TIP REDAKCE 
1:1 se sprintem od brankové čáry