SERIÁL   3D ANIMACE  Jednotlivá cvičení seriálu Střelba od brankové čáry jsou zaměřena na dynamické vedení míče, na které navazuje jednodoteková kombinace, naražení míče na krátkou vzdálenost a přihrávka do volného prostoru, odkud hráči zakončují. Podobně jako v cvičení Trojúhelníkový souboj 1:1
 
Všechna cvičení je možné zařadit do tréninku, který je určen pro malý počet hráčů. Minimální počet hráčů do pole jsou čtyři a chytající brankář. Jednotlivá cvičení je možné zařadit do skupinového tréninku.
 
Cílem cvičení je nácvik střelby středem po předchozí kombinaci na omezený počet doteků. Zakončující hráč si míč naráží s dvojicí neutrálních hráčů, po druhém naražení obíhá druhého hráče a prvním dotykem zakončuje. V cvičení je možné zakončovat vně nebo uvnitř pokutového území.  
 
Střelba od brankové čáry (2.část)
Cílem cvičení je nácvik střelby středem po předchozím vedení míče a jednodotekové kombinaci na malém prostoru. Zakončující hráč si míč naráží s nejvzdálenějším nahrávačem, finální přihrávku proti noze dává bližší z nahrávačů.  
 
Cvičení se zaměřuje na nácvik střelby středem z prostoru pokutového území, po předchozím vedení míče a jednodotekové kombinaci na malém prostoru. Zakončující hráč si finálně naráží s bližším nahrávačem, finálním naražení předchází vedení míče do oblouku.
 
 
 
Střelba od brankové čáry (4.část)
Ve čtveré části seriálu nácvik střelby středem z prostoru pokutového území následuje po předchozím vedení míče, jednodotekové kombinaci na malém prostoru a přihrávky do volného prostoru. Zakončující hráč si obhazuje druhého z narážečů, kterého obíhá, poté míč přijme a akci zakončuje střelbou. 
 
 
 TIP REDAKCE