Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
eliasova_100 FOTOGRAFIE  "Už to, že fotbal se svými požadavky na všechny složky výkonu řadí mezi nejnáročnější týmové hry, je dobrý důvod pro kvalitní zajištění péče o pohybový aparát, který je mnohdy zatěžován i těžšími úrazy, jež mohou hráče vyřadit na několik týdnů či déle z tréninkového procesu," říká autorka seriálu Mgr. Martina Eliášová.

Předchozí díl seriálu Rozcvičení a strečink v tréninkovém procesu ve fotbale se zaměřil, stejně jako ten dnešní na Krátké úpony hamstringů.

"Přestože v dnešní době je obvykle samozřejmé zahřátí a následný strečink s rozcvičením, mnohdy tato cvičení nejsou prováděna dostatečně a správně, tudíž se jejich efekt se nedostaví a riziko poškození se přirozeně zvyšuje," říká autorka seriálu. Celý seriál vychází z bakalářské práce autorky.


Autorka doufá, že naše poznatky z tohoto seriálu budou sloužit jako inspirace či návod, zkrátka zdroj informací pro všechny, kdo mají k fotbalu blízko.

V textu článků jsou užity následující zkratky:

VP: výchozí poloha,
PP: průběh pohybu,
CH: chyby,
DK: dolní končetina,
HK: horní končetina.

Zásobník strečinkových cviků

 Krátké úpony hamstringů II 

Cvik 1

VP: Leh na zádech.
PP: Zkřížíme končetiny tak, že pravé lýtko se opírá o levé koleno a přitahujeme levé koleno k bradě.

eliasova_kratke_upony_hamstringu_II_1

Cvik 2

VP: Sed skrčmo levá přes pravou.
PP: Pravou rukou se opřeme o pokrčené koleno a tlačíme do něj loktem, levá ruka je opřená o podložku. Záda jsou rovná, neprohýbáme se v bedrech. Vhodnější je otočit hlavu za opřenou HK.
CH: Ohnutá záda.

eliasova_kratke_upony_hamstringu_II_2

Další varianta je s pokrčenou spodní DK, viz v levém horním rohu.