Image Dnešním článkem navazuje trenér a autor Josef Vrážel na své čtyři [1] [2] [3] [4] předcházející díly seriálu Kondice s míčem. Odpolední cvičení na stránkách trenérského portálu trenink.comje již pátou variantu. Z jednotlivých publikovaných cvičení je možné sestavit kruhový trénink s míčem.

Další variantu jednoduchého kondičního cvičení s míčem s názvem Kondice s míčem dostaneme obměnou předchozích cvičení, představených v minulých dílech tohoto seriálu.

Cvičení zařazujeme zpravidla do hlavní části tréninkové jednotky. Je vhodné již od kategorie starších žáků. Je však třeba dbát na dodržování intervalů zatížení a intervalů odpočinku.

Cíl herně-kondičního cvičení:

Cílem herně-kondičního cvičení je rozvoj kondičních schopností s míčem. Dále cvičením rozvíjíme dynamickou techniku, přebrání přihrávky, přihrávání.

Popis herně-kondičního cvičení:

- průpravné cvičení je určeno pro 3 hráče
- pracuje se se dvěma míči
- vyznačovacími kloboučky jsou vyznačeny tři úseky
- o délce 8 metrů dle obrázku
- na obou koncích postavíme dva hráče (červení)
- každý z nich má jeden míč
- v prostředním úseku se pohybuje třetí hráč (modrý)
- na pokyn trenéra středový hráč přebíhá od jedné mety k druhé
- u každé mety zpracovává přihrávaný míč od krajního hráče
- tak, že prvním dotykem si míč ztlumí
- druhým dotekem míč vrací krajnímu hráči
- středový hráč znovu přebíhá k opačné metě
- kde provádí stejnou činnost
- jedná se o náročné kondiční cvičení
- proto by neměl interval zatížení přesáhnout 60-90 sekund u dospělých hráčů
- hráči se plynule mění ve funkcích IZ:IO = 1:2

Varianty:

- krajní hráči přihrávají polovysokou přihrávku
- kombinace uvedených způsobů a to tak, že jeden krajní hráč přihrává po zemi, druhý vzduchem

Pomůcky:

- 4x vyznačovací kloboučky
- 2x míč{comment}