Image Autor trenérského portálu trenink.com a trenér dorosteneckého týmu FC Viktoria Plzeň Václav Mrázek již na těchto stránkách publikoval sérii článků s jednotným názvem "Zábava na hřišti" [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7], dnes přichází s osmou částí.

Stejně jako u ostatních cvičení z této série a s tímto zaměřením, tak i tento článek Zábava na hřišti - závody v plácání je vhodné jako součást tréninků před zápasem, nebo v období, kdy je třeba hráče odreagovat od napětí nebo únavy v přípravných obdobích, nebo mezi náročnějšími cvičeními v průběhu tréninkové jednotky. Současně hráči rozvíjejí rychlostní a koordinační vlastnosti.

Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie, je možno ho použít jako pravidelnou součást tréninkové jednotky. Stejně tak lze použít jako závěrečná část před zápasové rozcvičky.

Cíl kondičně-regeneračního cvičení:

Cílem tohoto kondičně-regeneračního cvičení je, psychicky i fyzicky uvolnit hráče rozptýlením, a zároveň procvičit a zdokonalit rychlost reakce, vlastní rychlost a koordinaci.

Popis kondičně-regeneračního cvičení:

- hráči jsou rozděleni do dvou družstev
- je třeba označit dvě protilehlé přímky
- jako startovací a cílová
- využíváme čar hrací plochy
- velikost (délka) prostoru je 7 - 15 m
- větší náročnost = delší prostor
- hráči každého z družstev stojí těsně vedle sebe na startovací čáře
- trenér určí krajního hráče, který bude zahajovat
- na znamení trenéra tento hráč "plácne" dlaněmi do dlaní vedle stojícího hráče
- plácání pokračuje k poslednímu hráči z družstva a zpět k prvnímu
- v momentě kdy se plácnutí vrátí k hráči který zahajoval
- vyráží celé družstvo sprintem přetnout cílovou čáru
- které z družstev přetne cílovou čáru jako celek první, vyhrává
- opakujeme min. 5x

Varianty:

- Starty z různých poloh:
(a) klek
(b) sed čelem
(c) sed zády
(d) turecký sed
- mezi hráči při plácání jsou větší mezery, a musí tak předávat v běhu

Pomůcky:

- 8x mety (kloboučky, kužely)
- rozlišovací trika

{comment}