Image DOPORUČUJEME Dnešní cvičení na stránkách magazínu fotbalových trenérů trenink.com, jehož autorem je Jakub Havránek volně navazuje na seriál Zátěžová střelba na dvě branky, který měl tři [1] [2] [3] díly. Dnešní cvičení je vhodné pro žákovskou kategorii a starší hráče.

Při tomto herním cvičení Zakonči a braň dbáme na přímočarost a rychlost úniku. Právě takové útočné činnosti většinou rozhodují samotné utkání. U bránicích hráčů podporujeme ochotu dokončit obranu až do konce. V průběhu cvičení dbáme na schopnost hráčů přeorientovat se z útočné na ofenzivní činnost a schopnost prosadit se v souboji jeden na jednoho.

Někteří hráči mohou namítat: "Proč poběžím za útočníkem, když ho nemůžu nikdy dostihnout?!" V tomto případě je potřeba takovému hráči vysvětlit, že útočník s míčem hůře zakončí pokud bude cítit nějaký (byť malý) tlak, než v situaci, kdy na něj žádný tlak vyvíjen nebude!

Cíl herního cvičení:

Cílem herního cvičení je zdokonalování řešení situací 1:1 a střelby pod časoprostorovým tlakem. Důležitou činností tohoto cvičení je také akcelerační rychlostní schopnost hráče a rychlost přepnutí z útočné na obrannou činnost. Nesmíme zapomenout ani na brankáře, kteří se při tomto cvičení dostávají do vysoké intenzity zatížení.Popis herního cvičení:

- herním prostorem je obdélník o rozměrech 30x15 m
- tento prostor vymezíme metami
- na obou koncových čárách jsou branky
- cvičení je určeno pro minimálně:
(a) 10 hráčů do pole
(b) 2 brankáře
- mužstvo rozdělíme na dva týmy (modré x červené)
- hráči stojí vpravo vedle své branky
- cvičení probíhá takto:
(a) modrý hráč vede (1) míč
(b) vystřelí (2)
(c) v tomto okamžiku startuje (3a) s míčem červený hráč
(d) snaží se přímočaře zakončit útok střelnou
(e) modrý hráč okamžitě po vlastní střelbě brání (3b) červenému hráči v jeho úniku
(f) snaží se mu zabránit ve střelbě
(g) jakmile červený hráč zakončí (4) nebo mu modrý hráč míč odebere, vypíchne, odkopne apod.
- startuje (5a) modrý hráč druhý v zástupu (i) je stíhaný (5b) červeným hráčem
- hráč, který odbrání akci se zařazuje na konec zástupu vlastního družstva
- takovýmto způsobem probíhá cvičení neustále dokola
- družstvo si sčítá vstřelené branky
- vítězí tým, který za daný interval (nebo počet útoků) vstřelí více branek

Varianty:

- hráč s míčem startuje až na pokyn trenéra
- po určité době postavíme hráče vlevo vedle své branky
- hráči musí zakončovat:
(a) z určité vzdálenosti
(b) libovolně
- hráči soutěží o větší počet vstřelených branek:
(a) jednotlivě
(b) v týmech

Pomůcky:

- 2x velké branky (přenosné)
- 12x míč
- 12x mety (kužely)
- rozlišovací trika (2 barvy){comment}