"Zdvojení krajních pozic v klasickém rozestavení 4:4:2 nabízí celou řadu variant řešení kombinace v křídelních prostorech. V seriálu cvičení nabízím inspiraci pro tréninkový proces," říká autor článku na www.trenink.com.

Seriál jeho autor Jiří Formánek pojmenoval Křídelní hra v systému 4:4:2 a cílem je naučit hráče zakládat útoky a využívat pro kombinaci křídelní prostory. První díl seriálu byl zaměřen na náběh krajního obránce.  

Taktické cvičení patří do hlavní nebo závěrečné části tréninku. Herní cvičení je určeno pro věkovou kategorii starších žáků a dorostenců, cvičení jsem úspěšně použil i u dospělých.

Cíl herního cvičení:                            

Cílem herního cvičení je naučit hráče zákládat postupné útoky v klasickém rozestavení 4:4:2 a využívat pro vedení útoku křídelní prostory. V druhém díle seriálu se  zaměřujeme na nácvik uvolnění křídelního prostoru od krajního záložníka náběhem do středu hrací plochy a opakovaným pohybem dotohto prostoru od záložníka. Finální přihrávku do prostoru dává krajní obránce.    

 Organizace herního cvičení:

- herním prostorem jsou 2/3 rací plochy
- herní prostor sahá od brankové čáře až k čáře 20 metrů za polovinu
- na brankové čáře je postavena branka
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 10-16 hráčů do pole útočícího týmu
(c) 2 - 6 hráčů do pole bránícího týmu
- útočící tým je v rozestavení 4:4:2 bez brankáře
- bránící tým má brankáře a dva střední obránce
- akci zahajují stopeři útočícího týmu

Popis herního cvičení:

- akci zahajují stopeři přihrávkou mezi sebou
- poté následuje přihrávka na jednoho ze středových záložníků
- střední záložník na jeden, maximálně dva doteky míč vrací na druhého stopera
- střední obránce krátce vyvádí křížně vpřed míč
- v tento okamžik krajní záložník otvírá krajní prostor náběhem proti stoperovi
- stoper přihrává na krajního obránce na své straně
- krajní záložník se otáčí a vrací do svého prostoru
- a očekává dlouhou přihrávku od krajního obránce  
- krajní obránce míč přijme a vyvádí ho směrem k brance soupeře
- po rozběhnutí krajního záložníka dává dlouhou přihrávku do křídelního prostoru
- záložník míč přijme a navádi si ho směrem k brance
- útočnici jsou v náběhu do pokutového území na přední a zadní tyč
- překříží se v náběhu
- druhý krajní záložník nabíhá do prostoru před pokutové území
- krajní záložník s míčem si vybírá jednoho z hráčů pro adresnou přihrávku

Varianty:

- akci je možné zahajovat výkopem/výhozem brankáře bránícícho týmu
- útočící tým může mít svého brankáře, který akce zahajuje  

Pomůcky:

- 1x branka
- 10x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)