Spolupráci útočníků při zakončení útočné akce jsme se na www.trenink.com věnovali v taktických cvičeních Zakončení postupného útoku podhrotovým hráčem nebo v seriálu článků Kombinace záložníků se zakončením, kde bylo cílem vytvořit prostor pro zahrání finální přízemní přihrávky pro zakončujícího hráče do prostoru těsně před pokutovým územím.

Čtyři varianty cvičení Útok z boku s dvojicí útočníků jsou určeny týmům, které praktikuji rozestavení s dvojicí útočníků hrajících vedle sebe. Cílem je naučit útočníky variabilně řešit situaci, kdy krajní hráč, obránce nebo záložník navádí na útočné polovině míč směrem k dvojici útočníků.

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik spolupráce dvojice útočníků při zakončení útočné akce, která je zahájena krajním hráče navádějícím míč na útočné polovině směrem k dvojici vedle sebe stojících útočníků v rozestavení 4:4:2 nebo 3:5:2. Cílem je naučit hráče řešit tuto situaci variabilně a kreativně, vždy s ohledem na konkrétní herní situaci. 

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- na útočné polovině hrací plochy jsou rozestaveny tři výchozí hráčské pozice:
(a) pozice (A) krajního hráče (obránce/záložník)
(b) pozice (B) levého útočníka
(c) pozice (C) pravého útočníka
- cvičení je určeno pro:
(a) 2 brankáře (G a (H)
(b) 9 hráčů do pole
- brankář (G) chytá v brance
- brankář (H) je vedle branky a má k dispozici dostatek míčů
- hráči jsou po trojicích rozestavení u tří pozic

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje brankář (H), který vykopává na krajního hráče (A)
- krajní hráč (A) míč zpracuje a navádí ho do středu, směrem k útočníkům
- levý útočník (B) vyrazí proti krajnímu hráči
- hráč (A) přihrává na pohybujícího se útočníka (B)
- a je v pohybu směrem k útočníkovi
- útočník (B) prvním dotykem míč sklepává proti hráči (A)
- po sklepnutí útočník (B) vybíhá oblouk směrem k autové čáře
- rozehrávající hráč (A) dává přihrávku proti pravému útočníkovi (C)
- který prvním dotykem míč finální přihrávkou prostrkává na útočníka (B)
- po finální přihrávce nabíhá pravý útočník (C) do pokutového území
- levý útočník (B) míč přijme, krátce ho vede a akci zakončuje
- hráči se po akci vrací do svých výchozích pozic
- v další akci pokračuje další trojice hráčů  

 

Varianta 1

 

Tipy na související cvičení:

 

Varianta 2

 

Varianty:

- pozici hrotových útočníků je možné posunout více do hloubky hrací plochy
- brankář zahajuje cvičení výhozem
- cvičení zahajuje krajní hráč:
(a) vyvedením míče do středu pole
(b) zpracováním míče po autovém vhazování
- cvičení je možné provádět pouze s jedním brankářem
- cvičení je možné provádět s počtem 6-12 hráčů do pole

 

Varianta 3

 

Pomůcky:

- 1x branka
- 12x míč
- 3x kužel (mety, kloboučky)
- rozlišovací trika


TIP REDAKCE