V kategorie přípravek se trenéři musí vyrovnat s tím, že ne všichni hráči začínají na stejné startovní čáře a jejich fotbalový růst má různou dynamiku. Tréninkový proces u nejmenších věkových kategorií školiček, přípravek a mladších žáků by měl být co nejpestřejší, tak aby hráči měli prostor osvojit si a rozvíjet všechny důležité individuální herní činnosti.

V posledních letech se podařilo přesvědčit většinu trenérů, že trénink cílený na rozvoj kondice a týmové hry sice vede v kategorii přípravek ke krátkodobým úspěchům, ale hráči pak strádají v oblasti na individuální techniky, tedy vedení a ovládání míče a schopnost řešit soubojové situace 1:1. Zapomínat by se také nemělo na dovednost míč přesně přihrát nebo si ho narazit a schopnost hráčů pohybovat se bez míče.


Zakončení do 4 branek pro přípravky

Cvičení je určeno pro 8 až 16 hráčů věkové kategorie mladších a starších přípravek, ve které si hráči postupně vyzkouší načasování náběhu a přihrávky, přijmutí míče a zakončení do malé přenosné branky.

Cílem cvičení je naučit hráče přípravek a mladších žáků naběhnout do prostoru vhodného pro zakončení, přihrávající hráči se musí koncentrovat na správné načasování přihrávky na nabíhajícího útočníka. Zakončující hráč přijme míč a prvním dotekem si ho připravuje do pozice, která je vhodná pro zakončení akce do malé branky.   

 

 

Živý slalom pro přípravky

Cvičení je určeno především mladším věkovým kategoriím, které se soustředí na technickou stránku vedení míče. V případě starších žáků a dorostenců je možné v cvičení akcentovat kondiční složku cvičení.

Cílem cvičení je nácvik vedení a ovládání míče po předem určen trase, kdy hráč míč vede po obvodu herního prostoru a prochází slalom, který je postaven na všech stranách obdélníku. Hráči zakončují vedení míče přihrávkou na spoluhráče, po přihrávce hráč krátce vyráží za míčem. 

 


Vedení míče v kosočtverci pro přípravky

Cvičení je určeno především pro nejmladší věkovou kategorii, kde cílem je nácvik ovládání míče, pro dorostence a dospělé je možné cvičení využít jako stanoviště kruhového tréninku pro 4 hráče.

Cílem cvičení je nácvik techniky a práce s míčem, vedení a ovládání míče po trase ve tvaru kosočtverce. Po předchozím intenzivním vedení míče hráči cvičení zakončují přihrávkou na spoluhráče, po finální přihrávce hráč krátce dynamicky vyráží za přihrávkou. Cílem také je, aby hráči získali jistotu při vedení míče, včetně schopnosti periferně sledovat svoje bezprostřední okolí. 

 

 

Jdi a udělej ho!

Herní cvičení je motivující jak pro útočníky, tak pro obránce. Útočníci mají několik možností jak obejít bránící ho hráče a zakončit do jedné z branek, po obránci nepožadujeme pouze zabránění vstřelení branky, ale aktivní přístup, konstruktivní odebrání míče a přechod do protiútoku.

Cílem cvičení je nácvik variabilního řešení soubojové situace jeden na jednoho, které hráč s míčem řeší z pozice útočícího hráče pomocí kličkování, naznačování pohybu a fint s cílem obejít bránícího hráče a přihrát skrz jednu ze dvou branek. Bránící hráč se pokouší vytlačit útočníka do nevýhodné pozice a konstruktivně odebrat útočníkovi míč.

 

 

Tipy na související cvičení: