Průpravným hrám zaměřeným na nácvik kombinace v přečíslení jsme se věnovali v Aerobní kondiční hře 6:6+1 nebo Hra 5:3 se zakončením nebo přenesením hry, ve které hráči s míčem mají za cíl kontrolovat míč, rytmus hry a kombinovat, bránící tým vyvíjí maximální úsilí s cílem konstruktivně získat míč a vést vlastní akci. 

Autor tréninkovou hru pojmenoval Situace 4:3 na 2 branky ze 4 stran, snahou útočících hráčů je optimálně měnit rytmus hry, přenášením hry, výměnou místa, rotací a vhodným výběrem místa od hráčů vytvořit takovou situaci, aby mohlo dojít k pokusu o zakončení. Bránící hráči mají za úkol konstruktivně odebrat míč a vyvést míč do bezpečného prostoru.

 

Cvičení je vhodné pro žákovskou kategorii a starší hráče, vhodné pro intervalovou metodu - kondičně velmi náročné. Nedoporučujeme používat v posledních dvou dnech před utkáním.

 

Chceš podpořit www.trenink.com

Odebírej kanál YouTube

 

Tipy na hry zaměřené na presink:

 

https://twitter.com/i/status/1578329525045583872

 

Cíl průpravné hry: 

Cílem průpravné hry je u hráčů držících míč vypěstovat schopnost rychle měnit těžiště hry, měnit rytmus hry, výměnou místa a vhodným výběrem místa od hráčů momentálně nedržících míč, vytvořit takovou situaci, aby mohlo dojít k pokusu o vstřelení do jedné ze čtyř z branek. Bránící hráči musí neustále komunikovat, účelně se přesouvat a zabránit finální přihrávce do jedné z branek, případně se pokusit o konstruktivní odebrání míče a vyvedení míče do bezpečného prostoru.

 

 

Organizace průpravné hry:

- herním prostorem je obdélník
- obdélník má rozměry 20x30 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- ve třetinách hrací plochy, v delší ose prostoru, jsou umístěny branky
- branky jsou průchozí a mají velikost 3 metry
- zakončit do branky je možné z obou stran
- hra je určena pro 7 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva barevně odlišené týmy (červení/modří)
- poměr hráčů v týmech je 4:3
(a) modří útočící hráči (A-D)
(b) červení bránící hráči (X-Z)
- hráči se mohou volně pohybovat po celém hřišti
- jediným omezením je nemožnost žádného hráče proběhnout skrz branku

 

 

Popis průpravné hry:

- každou akci zahajuje modrý (útočící) tým
- snahou ofenzivních hráčů s míčem je:
(a) rozpohybovat trojici bránících hráčů
(b) připravit si pozici pro finální přihrávku
(c) pokusit se vstřelit branku do libovolné branky
- dosáhnout branky lze z libovolné strany
- bránící hráči bez míče:
(a) komunikují
(b) efektivně se přesouvají a udržují homogenní celek
(c) případně se pokouší o konstruktivní odebrání míče
(d) při zisku se pokouší zašlápnout míč na obvodu
- při každé z následujících akcí se začíná nová:
(a) vstřelení branky
(b) faul
(c) míč je v zámezí
(d) zašlápnutí míče
- hru je vhodné organizovat intervalovou metodou

 

 

Trenérské poznámky:

- interval zatíženi bych e měl pohybovat v rozmezí 1-4 minuty
- délka odpočinku mezi intervaly zatížení pak 45 vteřin až 2 minuty
- počet opakování pak mezi 2-6x  
- při hře je nejdůležitější pohyb a výběr místa od hráčů útočícího týmu

 

 

Tipy na kondičně zaměřené hry:

  

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikostí hrací plochy (zvětšit/zmenšit)
(b) velikost branek (zvětšit/zmenšit)
(c) tvar hrací plochy
(d) umístění průchozích branek 
- hráči držící míč mají omezený počet doteků na (2,3)
- akci zahajují bránící hráči
- před vyvedením míče se do hry musí zapojit všichni bránící hráči

 

Pomůcky:

- 12x míč
- 4 mety (kužely, kloboučky)
- 7x rozlišovací trika (2 barvy 4:3)
- 4x zapichovací tyč


TIP REDAKCE