Image Web magazín českých a slovenských fotbalových trenérů trenink.com dnes na svých stránkách publikuje článek trenéra Jakuba Havránka, který podobně jako trenér Jiří Formánek ve svém článku 3:3 s 6 nahrávači na 2 branky, se zaměřil na kondiční připravenost hráčů specifickou formou.

Popisovaná průpravná hra Hra před a po zatížení rozvíjí kondiční schopnosti hráčů, vše je však organizováno herní (specifickou) formou a hra se nástupem únavy hráčů velmi blíží reálným podmínkám utkání.

Hráči se při této hře "dostávají" do laktátu, a proto není vhodné ji zařazovat u mladších věkových kategorií (přípravka, mladší žáci, starší žáci). Hra je určena pro hlavní část tréninkové jednotky.

 


Cíl průpravné hry:

Dnešní průpravnou hrou rozvíjíme kondiční schopnosti hráčů a zdokonalujeme u nich provádět specifické herní dovednosti i při velkém zatížení a únavě stejně jako je tomu při samotném utkání.

 

 

 

 


Organizace hry:

- herním prostorem je obdélník 25x40 m
- tento obdélník rozdělíme na polovinu
- vzniknou dva prostory:
(a) prostor A
(b) prostor B
- oba jsou veliké 25x20 m
- tyto prostory vyznačíme kužely a metami
- v prostoru A jsou na brankové čáře umístěny branky
- v prostoru B je rozmístěno šest překážek, které jsou natočeny jako na obrázku
- v obou prostorách jsou 4 červení hráči a 4 modří hráči
- trenér se nachází u postranní čáry prostoru A a má dostatek míčů

Popis průpravné hry:

- v prostoru A probíhá klasická hra 4 na 4 s brankáři
- útočící mužstvo se snaží vstřelit branku
- hráči se pokouší o četnou střelbu
- bránicí mužstvo se mu snaží odebrat míč a přejít do vlastní útočné fáze
- nehraje se na rohové kopy
- vše rozehrávají brankáři
- vypadne-li míč ven ze hřiště, trenér okamžitě vhazuje míč dovnitř (brankáři)
- v prostoru B se pohybují všichni hráči maximální (submaximální) intenzitou
- snaží se o co nejvíce přeskoků přes překážky
- hráči přeskakují překážku snožmo
- okamžitě po dopadu opět hráči vystartují a běží k jiné překážce
- pokud je u překážky jiný hráč, tak ji musí vynechat a běžet k jiné
- hráč se nesmí zastavit!

 

 

 

 

 


Doporučené zatížení:

- interval zatížení doporučuji 1 min
- po této minutě trenér dává signál
- a hráči přebíhají maximální intenzitou do druhého prostoru
- trenér vhazuje míč do prostoru A
- opět mačká stopky a měří čas 1 minutu
- to znamená, že hráč je v zatížení celkem 2 minuty
- po těchto dvou minutách doporučují odpočinek minimálně 3 minuty
- počet opakování je závislý na úrovni hráčů

Poznámka:

- hráči, kteří začínali první zatížení u překážek
- začínají druhé kolo (sérii) hrou

Varianty:

(a) v prostoru A
- hráči držící míč mají omezený počet doteků na (2,3)
- herní prostor je možné zvětšit nebo zmenšit
- branka může být dosažena pouze prvním dotykem

(b) v prostoru B
- hráči nepřeskakují překážky snožmo, ale s rozběhu
- po dopadu provádí obratnostní cvik (kotoul, pád, leh, apod.)
- hráči překážky podlézají
- hráči 1. překážku přeskočí, 2. podlezou, 3. přeskočí, 4. podlezou, atd.

Pomůcky:

- 2x branka
- rozlišovací trika (2 barvy)
- 12x míč (dostatek míčů)
- 6x překážky
- 6x kužel
- 19x kloboučky