Image Zapojením více hráčů do útočné činnosti a jejich organizovaný a účelný náběh před branku soupeře značně zvyšuje náročnost jejich bránění pro soupeřovu obranu. Předkládané cvičení je další variantou cvičení Útočná kombinace čtveřice hráčů (2.část). Je rovněž rozvinutím dříve zveřejněných článků na téma rychlý protiútok.

Trenér a zároveň autor Josef Vrážel v jedné osobě si na pondělní dopledne připravil pro čtenáře trenérského portálu trenink.com další průpravné cvičení na nácvik rychlé útočné kombinace, tentokrát na prostoru celé hrací plochy s názvem Útočná kombinace čtveřice hráčů, článek navazuje na předchozí varianty [1] [2] [3] .

Cvičení je určeno pro kategorie starších dorostenců a dospělých. Zařazujeme jej zpravidla do hlavní části tréninkové jednotky jako skupinový trénink útočných hráčů. Cvičení lze rovněž chápat jako nácvik rychlého protiútoku, tak jako například Rychlý protiútok trojice hráčů na 1/2 hřiště od stejného autora nebo Rychlý protiútok 2+1 na 1/2 hřiště od Jiřího Formánka.


Cíl průpravného cvičení:

Cíl průpravného cvičení je naučit hráče vědomé spolupráce při zakládání útoku s typickým zapojením křídelního záložníka (obránce) do útočné činnosti. Cvičení má rovněž významné kondiční parametry, které je třeba brát v potaz při poměru IZ a IO.

Popis průpravného cvičení:

- herním prostorem je:
(a) celá hrací plocha
(b) 4/5 normální hrací plochy
- cvičení je určeno pro několik čtveřic hráčů a brankáře
- průpravného cvičení je určeno pro čtveřice hráčů a brankáře:
(a) A - střední záložník
(b) B, C - útočníci
(c) D - krajní obránce nebo záložník
(d) G - brankář
- rozestavení hráčů vychází z rozestavení 4:4:2 (dle obrázku)
- A po krátkém vedení míče přihrává útočníkovi B
- útočník B mu míč ihned vrací
- obloukem nabíhá tak, aby se nedostal do ofsajdového postavení
- A přihrává na nabíhajícího útočníka C
- C přebírá míč a posílá časovanou přihrávku
- do křídelního prostoru na hráče D
- D vede míč až k brankové čáře, odkud centruje na:
(a) nabíhající hráče B a C
(b) zpětnou přihrávku na záložníka A

Varianty:

- akce se střídá na obou křídlech
- zařazení obránců, kteří od určeného okamžiku brání aktivně

Pomůcky:

- 1x branka
- 4x meta pro vyznačení hranice ofsajdu
- 4x vyznačovací kloboučky pro zdůraznění překřížení drah běhu
- dostatečný počet míčů
- rozlišovací trika (trojice stejná barva)

TIP REDAKCE