Dnes se čtenáři www.trenink.com mohou seznámit s cvičením trenéra a editora Jiřího Formánka zaměřeného na nácvik naražení míče na třetího hráče.

Cvičení s názvem Narážečka na třetího ve čtveřici je organizováno ve čtverci, určeno je pro osm hráčů, kde polovina hráčů plní funkci neutrálních narážečů. Cílem je nácvik naražení míče na třetího v proměnlivých podmínkách s důrazem na správné načasování přihrávky a výběru místa od hráčů uvnitř hrací plochy.


Popisované cvičení zařazujeme do průpravné nebo hlavní části tréninkové jednotky, určeno je pro dospělé i mládežnické týmy od žákovské kategorie, po drobné úpravě pravidel lze využít i jako předzápasové herní rozcvičení.

 

Cíl průpravného cvičení:


Cílem průpravného cvičení je nácvik schopnosti hráčů narazit míč na třetího v proměnlivých podmínkách s důrazem na správné načasování přihrávky a výběru místa od hráčů uvnitř hrací plochy. Od hráčů je vyžadována schopnost orientovat na se na malém přehuštěném prostoru, od narážejících hráčů pak přihrávky různou technikou kopu.

 

Organizace průpravného cvičení


- herním prostorem cvičení je čtverec o straně 16 metrů
- cvičení je určeno pro osm (8) hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dvě čtveřice
- čtveřice (A,B,C,D) se pohybuje pouze uvnitř hrací plochy
- čtveřice (K,L,M,N) plní roli narážečů na obvodu
- každý z narážečů stojí na jedné straně čtverce
- dva z narážečů (K,L) mají míč

 

Popis průpravného cvičení:

- akci zahajují dva narážeči s míčem
- nahrávači s míčme přihrávají na libovolného středového hráče
- středový hráč přijme míč
- míč navede na jednoho ze tří ostatních naražečů
- přihraje mu míč
- narážeč má za úkol narazit míč na jiného hrče ve středu pole
- cvičení současně probíhá se dvěma míči
- cvičení probíhá:
(a) po předem stanovený časový limit
(b) celkový počet naražení od naražečů
(c) dosažení minimálního počtu naražení od všech naražečů

Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru:
(a) zvětšení prostoru - strana čtverce 20, 22, 25 metrů
(b) zmenšení prostoru - strana čtverce 14, 12, 10 metrů
- narážeči mají povolený větší počet doteků (2,3)
- narážeči musí míč narazit stanoveným způsobem:
(a) placírkou
(b) nártem
- hráči ve středu mají omezený počet doteků na vedení míče (3,4,5,6)
- hráči ve středu spolupracují ve stálých dvojicích

Pomůcky:

- 2x míč
- 4x mety (kuželky, kloboučky)
- dostatečný počet rozlišovacích trik

 

TIP REDAKCE