Image Dnešní cvičení, které vychází na stránkách trenérského portálu trenink.com, je od trenéra a neúnavného autora Vladan Pražáka, lze jej zařadit jako formu kondiční přípravy rychlostní vytrvalosti při adekvátním poměru intervalu zatížení (IZ) a intervalu odpočinku (IO) nebo jako rozvoj kombinačních schopností hráčů.

První varianta seriálu Obíhačka ve čtverci se 2 pohyblivými nahrávači je relativně složitá na zpracování, protože v nákresech se špatně vyznačují hráči, jež mění neustále svá postavení a proto je cvičení rozfázováno do dvou nákresů.

Toto průpravné cvičení mohou zařadit do své tréninkové jednotky trenéři starších přípravek, žáků i dorosteneckých týmů. Obvykle cvičení zařazujeme do průpravné části tréninkové jednotky.Cíl průpravného cvičení:

V dnešním průpravném cvičení se zaměřujeme na rozvoj kombinační souhry mezi hráči při časovaných přihrávkách na nabíhající nahrávače, dále na rychlou změnu těžiště hry za pomoci zaseknutí míče, správný "tajmink" pro nabíhání pro přihrávku a vzájemnou součinnost hráčů při rychlé kombinační spolupráci.

Popis průpravného cvičení

- z met vytvoříme čtverec
- čtverec má rozměry cca 30x30m
- uprostřed prostoru postavíme 2 mety (kužely, praporky)
- jako orientační bod nahrávačů
- hráče rozdělíme na 2 družstva A,B
- a rozestavíme k metám (dle nákresu 1)
- zahajuje nahrávač "C" (prostředních meta)
- který vyráží (1) k modré metě naproti
- hráč A mu posílá po zemi časovanou přihrávku (2) k dané metě
- a sprintuje (3) k protější metě vyznačeného prostoru
- nahrávač "C" převezme přihrávku, zasekává míč (4) a obrací se s ním dovnitř
- v ten samý moment vyráží (5) od mety krajní dovnitř prostoru druhý nahrávač "D"
- "C" mu dává opět časovanou přihrávku (6) k prostřední metě
- "D" prvním (druhým) dotykem posílá pas (7) na zabíhajícího hráče A za vyznačující metu
- hráč A převezme přihrávku
- a po krátkém vedení přihrává (8) na připraveného dalšího hráče na pozici B
- nahrávači "C" + "D" zůstávají na nových postech v opačném postavení
- cvičení se tak opakuje z druhé strany (nákres 2)
- nahrávače průběžně střídáme po dvojicích
- trenér volí intenzitu provedení
- dbáme na:
(a) správný "tajmink"
(b) součinnost hráčů při časované kombinaci
(c) techniku a práci s míčem - u dorosteneckých mužstev vyžadujeme maximální intenzitu provedení
- po každé výměně nahrávačů obrátíme směr cvičeníVarianty:

- hráči míč vedou a přihrávají pouze "slabší" nohou
- hráč "A" a "B" při pohybu 3 provedou obratnostní cvik
- hráč "A" i "B" akci zahajují autovým vhazováním

Pomůcky:

- 6x mety (kloboučky, kužely)
- 2x zapichovací tyče (panáky)
- 5x míč
- 2x rozlišovací trika

{comment}