Image "Při provádění dvou tandemu je důležité, aby hráči nespěchali s přihrávkou na obíhajícího hráče a aby obíhající hráč prováděl tandem výrazným obloukem," říká k dnešnímu cvičení jeho autor Jiří Žilák, který na portálu trenink.com publikoval články Uvolnění prostoru prvním dotykem nebo Soutěžní forma pohybového cvičení zaměřená na rozvoj rychlosti.

Dnešní cvičení má název Nácvik situace po autovém vhazování, cílem je nácvik této situace a nácvik tandemu, zaměřujeme se na rozvoj komunikace a součinnosti šestice hráčů, tak i správné načasování v rámci omezeného prostoru.

Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie, ovšem pro hráče kategorie mladší žáci a mladší je vhodné cvičení zjednodušit. Důležité je klást důraz na přesnost provedení. Cvičení je vhodné provádět v počtu šesti až deseti hráčů.

 


Cíl průpravného cvičení:

Průpravné cvičení zaměřené na nácvik situace po autovém vhazování a na nácvik tandemu také mimo jiné rozvíjí smysl pro součinnost šesti hráčů a pro časoprostorovou koordinaci činností jednotlivých hráčů.

Popis průpravného cvičení:

- hráč A zahajuje akci autovým vhazováním
- vhazuje na hráče C
- který prvním dotykem sklepává na hráče B
- na kterého po odehrání zároveň vytváří tlak (pasivní obranná činnost)
- hráč B si prvním nebo druhým dotykem naráží s hráčem D
- přes pasivně bránícího hráče C
- poté hráč B přihrává na hráče E
- který druhým dotykem přihrává na hráče F
- a obíhá jej za jeho zády (tandem)
- hráč F po krátkém navedení míče přihrává zpět na hráče E
- a obíhá jej za jeho zády (druhý tandem)
- hráč E po krátkém navedení prohodí míč brankou
- kterou oběhne a přihrává na nabíhajícího hráče F
- který odvádí míč na konec zástupu a ukončuje akci
- Posuny (rotace) hráčů při cvičení:
(a) A na B
(b) B na C
(c) C na D
(d) D na E
(e) E na F

Poznámka:

Další akce může být zahájena, když hráč E provedl devátou přihrávku.

Pomůcky:

- 5x míč
- 2x velké kužely
- 10x mety (kuželky, kloboučky)

TIP REDAKCE