Image Dnešní druhá varianta cvičení Přeběhy ve čtverci s kombinací, které navazuje na první díl je zaměřena na správný výběr místa po kterém následuje přijmutí míče, dále také na přihrávání a vedení míče. Neméně důležitá je dobrá orientace v prostoru, protože se hráči nepohybují při cvičení za míčem, tak jak tomu bývá obvykle.

Portál fotbalových trenérů trenink.com přináši článek trenéra Jakuba Havránka, který má podobné zaměření jako tři díly [1] [2] [3] seriálu Přihrávky v kosočtverci s narážeči a volně navazuje na seriál Jiřího Formánka s názvem Výměna místa v kosočtverci, který měl čtyři [1] [2] [3] [4] díly.
 

 

Cvičení můžeme v případě vysoké intenzity zařadit do hlavní části tréninkové jednotky nebo jako formu zapracování do průpravné části tréninkové jednotky. Cvičení by měli zvládnout hráči žákovských kategorií.


Cíl průpravného cvičení:

Cílem dnešního cvičení je zdokonalování herních činností jednotlivce jako je náběh, přihrávání a kombinaci přihraj a běž. Dále rozvíjíme orientaci v čase, ale především prostoru, protože cvičení je situováno tak, že některé přeběhy hráčů nejsou tzv. za míčem, ale hráči běží do jiného zástupu.

 Popis průpravného cvičení:

- herním prostorem je čtverec o rozměrech 20x20 m
- tento prostor je vymezen metami
- uprostřed tohoto čtverce jsou umístěny 2 mety
- stejně jako na obrázku
- cvičení je určeno pro minimálně 8 hráčů do pole
- na každém vrcholu čtverce jsou 2 hráči
- cvičení začíná paralelně od hráčů A a A'
- hráč A přihrává (1) na nabíhajícího hráče B
- hráč B nabíhá (a) k metě
- naráží (2) prvním dotykem zpět uvolňujícímu se hráči A
- hráč A poté nahrává (3) na druhého hráče v zástupu B
- tento hráč posílá (4) přihrávku na nabíhajícího (b) spoluhráče A (druhého v pořadí)
- ten sklepává opět prvním dotykem
- cvičení takovýmto způsobem probíhá neustále dokola
- posuny hráčů jsou stejné jako na obrázku:
(a) A na B
(b) B na A'
(c) A' na B'
(d) B' na A
- pokud cvičení organizujeme ve vysoké intenzitě, je velice kondičně náročné
- dbáme na správný poměr zatížení a odpočinku
- hráče nepřetěžujeme

 Varianty:

- přeběhy na novou pozici provádějí hráči maximální intenzitou
- po posledním odehrání míče hráči provádí obratnostní cvik
- hráčům dovolíme více než jeden dotyk s míčem

Pomůcky:

- 6x mety
- 2x míč
- popř. rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE