Fotbaloví trenéři mohou na našich stránkách www.trenink.com najít mezi publikovanými články ty, které byly zaměřené na střelbu, respaktive zakončení po předchozím kondičním zatížení. První byla dvojice článků [1] [2] s výstižným názvem Střelba po zatížení, následoval organizačně propracovanější čtyřdílný [1] [2] [3] [4] seriál Střelba po zatížení - na 4 branky s přihrávkou.

Dnešní druhá varianta seriálu Zátěžová střelba na dvě branky navazuje na první část, cílem je aby si hráči vypěstovali pocit jistoty při zakončení s různým počtem doteků proti různým brankářům v situaci, kdy jejich střelbě předchází kondiční (běžecké) zatížení a stejně tak se mění i jejich pozice pro zakončení. Neméně důležitá je i spolupráce nahrávačů na finální přihrávce.

Cvičení je určeno pro věkovou kategorii dorostenců a dospělé, zařazuje do hlavní části tréninkové jednotky obvykle v průběhu přípravného období, možno však i v průběhu soutěžního období. Při úpravě počtu zakončení (2-3x) je cvičení vhodné i pro žákovské týmy.

Cíl průpravného cvičení:

Cílem tohoto kondičně-průpravného cvičení je získat jistotu při zakončení, kterému předchází náročná herně-kondiční situace. K zatížení slouží běžecké přeběhy (úseky) submaximálního úsilí před každým jednotlivým zakončením. Hráč v průběhu jednoho intervalu zatížení zakončuje šestkrát (3x) s různým početem doteků na zakončení a v pokud možno co nejkratším čase a nejvyšší možnou efektivitou. Upozorňujme na fakt vysokého zatížení a stanovení správného poměru zatížení k dostatečnému odpočinku.
 


 

Popis průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení jsou 2/5 hrací plochy - hřištěm je prostor prodlouženého pokutového území
- dvě branky jsou umístěny ve středu kratších stran
- cvičení je určeno minimálně pro:
(a) 7 hráčů do pole
(b) 2 brankáře
- doporučeno je pro 8-12 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva barevné týmy
- minimální poměr zatížení je 1:6 (doporučený 1:8, 1:10)
- hráči jsou při cvičení rozmístěni:
(a) dva brankáři (G) chytají v brankách, každý patří k jednomu týmu
(b) pracující hráč (A) v prostoru mezi brankami
(c) ostatní hráči podle obrázku
- uvnitř hrací plochy aktivně pracuje pouze jeden hráč (A)
- hráč si jede pro přihrávku od libovolného hráče na obvodu
- vždy zakončuje na brankáře opačné barvy než je hráč od kterého dostal přihrávku
- po přihrávce od hráče:
(a) za brankářem druhého týmu hráč (A) zakončuje prvním (1) dotykem
(b) ve středu hrací plochy hráč (A) zakončuje druhým (2) dotykem
(c) z čáry od vlastního brankáře zakončuje hráč (A) třetím (3) dotykem
- na obrázku jsou hráči označeni počtem dotyků
- hráč (A) musí střídat přihrávky od obou týmů (žlutá-červena)
- hráč (A) si kromě střídání barev hráče vybírá libovolně
- v průběhu jednoho intervalu zakončuje hráč (A) 6x
- hráč (A) zakončuje 3x na jednu branku a 3x na druhou
- hráč (A) zakončuje 2x na 1 dotek, 2x na 2 doteky, 2x na 3 doteky
- po šesti zakončeních jde hráč (A):
(a) odpočívat a do středu jde hráč na obvodu a jeho místo zaplní odpočívající hráč
(b) na obvodu a hráč z obvodu jde zakončovat
- varianta (a) nastává při větším počtu hráčů než 7, varianta (b) když je hráčů přesně 7
- každý z hráčů by měl cvičení opakovat 2x-8x

Varianty:

- je možné měnit vzdálenost branek
- přihrávající hráči míč vhazují autovým vhazováním
- hráč (A) musí kromě střídání barev dodržet i pořadí hráčů:
(a) nejdříve zakončit na 3 doteky, poté na 2 doteky a naposledy na 1 dotek
(b) nejdříve zakončit na 1 dotek, poté na 2 doteky a naposledy na 3 doteky
- hráči soutěží o větší počet vstřelených branek:
(a) jako jednotlivci
(b) jako týmy (žlutí x červení)
- nahrávající hráči mohou střídat přihrávku po zemi s nahozením do vzduchu
- hráči mohou zakončovat na určený nebo nižší počet doteků (např. 6x na 1 dotek)
- trenéři mohou vyžadovat zakončení pouze "slabší" nohou

Pomůcky:

- 2x velké branky (přenosné)
- 16x míč
- 6x mety (kuželky, kloboučky, zapichovací tyče)
- rozlišovací trika (2 barvy)