Image Na stránkách web magazínu fotbalových trenérů trenink.com se různí autoři věnovali střeleckým cvičením, které byly organizovány proudovým způsobem, například Stromeček od trenéra Vladana Pražáka nebo čtyřdílný [1] [2] [3] [4] seriál s názvem Proudová střelba a tři narážečky od autora Jiřího Formánka.

Dnešní první díl proudového cvičení Proudovka podél pomezních čar rozvíjí kondiční schopnosti, především rychlostní vytrvalost specifickou formou. Cvičení je vhodné i jako nácvik rychlého protiútoku. Hráče nabádáme k rychlému provedení celé akce.

Cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky. Doporučujeme pro věkové kategorie starších žáků a mladších dorostenců, případně starší věkové kategorie. Pro cvičení je třeba mít k dispozici celou hrací plochu.


Cíl průpravného cvičení:

Dnešní cvičení je prováděno proudovou metodou. Rozvíjíme při něm jak kondiční schopnosti (rychlostní vytrvalost s herně-kondičním charakterem), tak i herní činnosti jednotlivce a herní kombinace. Lze jej vyžít i při nácviku rychlého protiútoku, kdy klademe důraz na rychlost a přesnost spolupráce.

 

 

 Popis průpravného cvičení:

- cvičení probíhá na celé ploše hřiště
- je určeno pro minimálně:
(a) 12 hráčů do pole
(b) 2 brankáře
- hráče i mety rozmístíme stejně jako na obrázku
- cvičení zahajuje hráč A (A´)
- absolvuje (1) krátký slalom mety dvěma metami
- přihrává (2) na hráče B (B´)
- ten jde proti míči
- prvním dotykem ho sklepává (3) zpět hráči A (A´)
- a okamžitě nabíhá do křídelního prostoru
- hráč A (A´) posílá (4) pas do křídla
- hráč B (B´) míč zatahuje (5) a centruje (6) do pokutového území na C (C´)
- který nabíhá a zakončuje (7) celou akci střelbou
- posuny jsou následující:
(a) A-B
(b) B-C
(c) C-A´
(d) A´-B´
(e) B´-C´
(f) C´-A
- klademe důraz na přesnost i rychlost jednotlivých činností s míčem i bez něj
- stejně jako v utkání!

Varianty:

- akci zahajuje brankář výhozem
- hráči mají omezený počet dotyků (hra max. na 2 dotyky)
- do pokutových území přidáme jednoho obránce
- soutěž:
(a) gól = 2 body
(b) asistence = 1 bod
(c) na konci vyhlásíme vítěze

Pomůcky:

- 10x mety
- 12x míč
- 2x branka
- popř. rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE