Třetí díl seriálu s názvem Trojúhelník pro rozcvičení je inspirováno sérií cvičení od holandského trenéra Louise van Gaala. Pdobně jako první a druhý díl je zaměřeno na rozcvičení s míčem.
 
Cílem cvičení je zapracování hráčů v úvodu tréninku a sled několika jednoduchých herních činností. Cvičení je určeno je pro všechny věkové kategorie od starších přípravek po dospělé. Cvičení je vhodné zařadit do první třetiny tréninku. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
V průběhu cvičení je cílem, aby hráči prováděli sled několika jednoduchých herních činností jako je přihrávka, naražení míče zpět, uvolnění se do prostoru, náběh do voleného prostoru, přihrávka do tohoto prostoru a krátké vyvedení míče. V průběhu cvičení dbáme na správné technické provedení všech činností. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je rovnostranný trojúhelník
- strana trojúhelníku má délku 10 metrů
- cvičení je určeno pro 6-9 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozestavení u vrcholů trojúhelníku
- u dvou vrcholů trojúhelníku je dvojice hráčů
- u startovního kuželu jsou zbývající hráči, minimálně dva
- první hráč u startovního kuželu má míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení probíhá ve směru chodu hodinových ručiček
- cvičení zahajuje hráč s míčem
- přihrává na hráče u druhého vrcholu
- okamžitě po odehrání míče běží za míčem
- hráč u druhého vrcholu prvním dotykem vrací zpět na rozehrávajícího
- hráč po odehrání míče se rozbíhá proti hráči u třetího vrcholu
- rozehrávající hráč dává příčnou přihrávku na hráče u třetího vrcholu
- po odehrání míče dobíhá k druhému vrcholu
- hráč u třetího vrcholu míč sklepává na hráče běžícího proti od druhého vrcholu
- po odehrání míče se rozbíhá k zástupu rozehrávajících hráčů
- hráč dává přihrávku na hráče, který běží od třetího vrcholu
- po odehrání míče dobíhá k třetímu vrcholu
- hráč míč přijme, krátce ho vede a přihrává hráči v zástupu rozehrávajících 
- všeichni hráči se během cvičení posouvají v pozicích o jeden vrchol
- cvičení se opakuje
  
Varianty:
 
- cvičení je možno provádět protisměrně
- trojúhelník má různou velikost
- hráči po posledním odehrání míče provádí obratností cvik
- hráči provádí cvičení pouze svou "slabší" nohou
- hráči pro přihrávky používají různé typy kopů (nárt, placírka, vnější strana nohy)
 
Pomůcky:
                                             
- 2x míč
- 3x meta (klobouček, kuželka)
- rozlišovací trika (2 barvy)
 
TIP REDAKCE