Pondělní cvičení, které je inspirováno sérií cvičení od holanského trenéra Louise van Gaala, je zaměřeno na rozcvičení s míčem. Současně na stránkách www.trenink.com v minulých týdnech vyšla trojice cvičení [1] [2] [3] s podobným zaměřením.

Trenér Jiří Formánek seriál jednoduchých cvičení pro rozcvičení s míčem nazval Trojúhelník pro rozcvičení. Cílem cvičení je zapracování hráčů a sled několika jednoduchých herních činností, tak jako v prvním díle.     

Cvičení je určeno je pro všechny věkové kategorie od starších přípravek po dospělé. Cvičení je vhodné zařadit do první třetiny tréninku. Předcházet bymělo složitějším herních cvičením.

Cíl průpravného cvičení:

V průběhu cvičení je cílem, aby hráč prováděli sled několika jednoduchých herních činností jako je přihrávka, naražení míče zpět, uvolnění se do prostoru, náběh do voleného prostoru, přihrávka do tohoto prostoru a krátké vyvedení míče. Cílem průpravného cvičení je připravit hráče na hlavní náplň v tréninkové jednotce, která bude probíhat po tomto cvičení.

 


                                                                                                                          
 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je rovnostranný trojúhelník
- strana trojúhelníku má délku 10 metrů
- cvičení je určeno pro 6-9 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozestavení u vrcholů trojúhelníku
- u dvou vrcholů trojúhelníku je dvojice hráčů
- u startovního kuželu jsou zbývající hráči, minimálně dva
- první hráč u startovního kuželu má míč

 


Popis průpravného cvičení:

- cvičení probíhá ve směru chodu hodinových ručiček
- cvičení zahajuje hráč s míčem
- přihrává na hráče u druhého vrcholu
- okamžitě po odehrání míče běží za míčem
- hráč u druhého vrcholu prvním dotykem vrací zpět
- hráč po odehrání obíhá svůj vrchol
- rozehrávající naráží míč prvním dotykem za kužel na obíhajícího hráče
- hráč míč přijme a krátce vede vpřed
- hrač poté přihrává na hráče u dalšího kuželu
- a běží za přihrávkou
- hráč u třetího vrcholu prvním dotykem vrací zpět
- hráč po odehrání obíhá svůj vrchol
- hráč míč přihrává prvním dotykem za kužel na obíhajícího hráče
- hráč míč přijme a vede ho k prvnímu kuželu
- hráči se posouvají v pozicích o jeden vrchol
- cvičení se opakuje
  
Varianty:

- trojúhelník má různou velikost
- hráči provádí cvičení pouze svou "slabší" nohou
- hráči pro přihrávky používají různé typy kopů (nárt, placírka, vnější strana nohy)

Poznámka:

O rozcvičení a úvodní části tréninkové jednotky se čtenáři portálu fotbalových www.trenink.com mohli dočíst na stránkách www.trenink.com v rozhovoru: Rozcvička, správné zahřátí před tréninkem i zápasem, co by (ne)měla mít.

Pomůcky:
                                             
- 2x míč
- 3x meta (klobouček, kuželka)
- rozlišovací trika (2 barvy)