O rozcvičení a úvodní části tréninkové jednotky se čtenáři portálu fotbalových www.trenink.com mohli dočíst na stránkách www.trenink.com v rozhovoru: Rozcvička, správné zahřátí před tréninkem i zápasem, co by (ne)měla mít.

Třetí díl seriálu připravil trenér Jiří Formánek, který celý seriál pojmenoval Rozcvičení s míčem. Cílem všech předchozích publikovaných cvičení (první a druhé) je připravit hráče intenzivní zatížení v tréninku.    

Cvičení je určeno je pro všechny věkové kategorie od starších přípravek. Cvičení je určeno do první třetiny tréninkové jednotky, mělo by předcházet složitějším herních situacím.

Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného cvičení je připravit hráče na hlavní náplň v tréninkové jednotce, která bude probíhat po tomto cvičení. Cvičení je klade za cíl připravit hráče na zátěž specifickou formou pomocí jednoduchých přihrávek, převzetí míče a náběh do voleného prostoru. Ve třetím díle je vložena jednoduchá jendodoteková kombinace a náběh po ofsajdové linii. 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je obdélník
- obdélník má rozměry 6x12 metrů
- uprostřed herního prostoru jsou postaveny dva kužely
- kužely jsouod sebe výdáleny čtyři až pět metrů
- cvičení je určeno pro 4-6 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na stejně početné skupiny (2:2, 3:3)
- každá skupina stojí na jedné zkratších stran herního prostoru
- první hráč z jedné skupiny má míč

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje první hráč skupiny bez míče
- vybíhá od své základní čáry do středu herního prostoru
- nabízí se pro přijmutí míče, pro přihrávku
- hráč s míčem z druhé skupiny přihrává na hráče, který se nabízí
- po odehrání míče hráč vybíhá do středu herního prostoru
- hráč ve středu míč prvním dotykem sráží na rozehrávajícího
- okamžitě po odehrání míče se uvolňuje do prostoru
- rozehrávající hráč prvním dotykem přihrává na středového hráče v prostoru
- nabíhající hráč míč prvním dotykem posune na hráče v zástupu
- cvičení se opakuje
  
Varianty:

- kuželky uprostřed mohou být od sebe různě vzdálené
- hráči provádí cvičení pouze svou "slabší" nohou
- hráči pro přihrávky používají různé typy kopů (nárt, placírka, vnější strana nohy)
- je možné zvětšit herní prostor (delší přihrávky, starší věkové kategorie)

Pomůcky:
                                            
- 2x míč
- 2x středové kužely
- 4x meta (klobouček, kuželka)
- rozlišovací trika (2 barvy)