O rozcvičení a úvodní části tréninkové jednotky se čtenáři tohoto portálu mohli dočíst v rozhovoru: Rozcvička, správné zahřátí před tréninkem i zápasem, co by (ne)měla mít.
 
Druhý díl seriálu připravil pro čtenáře www.trenink.com trenér Jiří Formánek, který celý seriál pojmenoval Rozcvičení s míčem. Cílem všech publikovaných cvičení je připravit hráče intenzivní zatížení v tréninku.     
 
Cvičení je určeno do první třetiny tréninkové jednotky, mělo by předcházet složitějším herních situacím. Určeno je pro všechny věkové kategorie od starších přípravek. 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je připravit hráče na hlavní náplň v tréninkové jednotce, která bude probíhat po tomto cvičení. Cvičení je klade za cíl připravit hráče na zátěž specifickou formou pomocí jednoduchých přihrávek, převzetí míče a otočení s míčem. Ve druhém díle je vložena jednoduchá jednodoteková kombinace.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- obdélník má rozměry 6x12 metrů
- cvičení je určeno pro 4-6 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na stejně početné skupiny (2:2, 3:3)
- každá skupina stojí na jedné zkratších stran herního prostoru
- první hráč z jedné skupiny má míč
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje první hráč skupiny bez míče
- vybíhá od své základní čáry do středu herního prostoru
- nabízí se pro přijmutí míče, pro přihrávku
- hráč s míčem z druhé skupiny přihrává na hráče, který se nabízí
- po odehrání míče hráč vybíhá do středu herního prostoru
- hráč ve středu přijme míč, otačí se s ním směrem ke svému zástupu
- krátce míč vyvede a přihrává ho na dalšího hráče v zástupu
- hráč ze zástupu mu mííč prvním dotykem vrací a uvolňuje se do prostoru
- hráč ve středu prvním dotykem míč vrací na hráče
- cvičení se opakuje
   
Varianty:
 
- hráči provádí cvičení pouze svou "slabší" nohou 
- hráči pro přihrávky používají různé typy kopů (nárt, placírka, vnější strana nohy)
- je možné zvětšit herní prostor (delší přihrávky, starší věkové kategorie)
 
Pomůcky:
                                             
- 2x míč
- 4x meta (klobouček, kuželka)
- rozlišovací trika (2 barvy)