3D ANIMACE  Jednodotekové kombinace se střídáním krátkých a dlouhých přihrávek byla obsahem třetího dílu seriálu Výběr místa při kombinaci, která probíhá v přehuštěném prostoru.   
 
Třetí díl seriálu Jednodoteková kombinace v pětiúhelníku je podobně jako druhá část organizačně nenáročným cvičením, u hráčů rozvíjí kombinaci na jeden dotek na malém prostoru, uvolnění se po narážečce a přihrávky prvním dotykem na třetího hráče. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je nácvik kombinace pětice hráčů pomocí jednodotekové kombinace na malém prostoru, s opakovaným naražením míče a uvolnění se do volného prostoru. Po hráčích požadujeme správné načasování přihrávek a náběhu, navíc spolupráci při kombinaci a komunikaci mezi hráči.     
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec
- čtverec má délku strany 15 metrů
- tři metry od horní strany čtverce jsou na krajích postaveny branky
- branky mají rozměr tří metrů
- další dvě branky jsou tři metry od dolní strany čtverce
- pootočené o devadesát stupňů
- cvičení je určeno pro šest hráčů do pole
- hráči jsou rozestavení na pěti pozicích:
(a) hráč (A) a (F) ve středu jedné ze stran
(b) hráči (B) a (E) v bližších brankách
(c) hráči  (C) a (D) ve vzdálenějších brankách od rozehrávajícího
- hráči uvnitř herního prostoru jsou u vnitřní strany branek
- hráč (A) má míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A) přihrávkou na hráč (B)
- hráč (B) prvním dotykm míč vrací zpět proti hráči (A)
- hráč (B) obíhá vnější kužel své branky a běží směrem k hráči (C)
- hráč (A) dává přihrávku na rozběhnutého hráče hráče (B)
- po odehrání míče hráč (A) přebíhá na pozici (B)
- hráč (B) prvním dotykem přihrává na hráče (C)
- hráč (C) prvním dotykm míč naráží proti hráči (B)
- hráč (C) obíhá vnější kužel své branky a běží směrem k hráči (D)
- hráč (B) přihrává na hráče (C)
- po odehrání míče hráč (B) přebíhá na pozici (C)
- hráč (C) prvním dotykem přihrává na hráče (D)
- hráč (D) prvním dotykm míč naráží proti hráči (C) do středu pole
- hráč (D) obíhá vnější kužel své branky a běží směrem k hráči (E)
- hráč (C) dává přihrávku na hráče (D)
- po odehrání míče hráč (C) přebíhá na pozici (D)
- hráč (D) prvním dotykem přihrává na hráče (E)
- hráč (E) proti noze přihrává na hráče (D)
- hráč (E) obíhá vnější kužel své branky a běží směrem k startovacímu kuželu
- hráč (D) dává přihrávku na hráče (E)
- po odehrání míče hráč (D) přebíhá na pozici (E)
- hráč (E) přijme míč a vede ho ke startovní pozici
- cvičení se opakuje
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost herního prostoru
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení je možné provádět protisměrně
 
Pomůcky:
 
- 9x mety (kloboučky, kužely)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE