3D ANIMACE  Zakončení z prostoru pokutového území jsme se věnovali ve čtyřdílných seriálech Zápasové zakončení v pokutovém území nebo Střelba od brankové čáry, naposledy v první části dnešního seriálu. 
 
V druhé části seriálu Kombinace s hrotovým útočníkem se zaměřujeme na nácvik závěrečné části útočné kombinace, do které je zapojený hrotový útočník, který míč přijme, přihrává na podhrotového záložníka a nabíhá na finální přihrávku od hráče nabíhajícího hráče z hloubky pole.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je naučit hrotového, koncového útočníka přijmout míč po předchozí kombinaci v hloubce pole. Po předání míče podhrotovému hráči si hrotový útočník hledá prostor před brankou pro zakončení akce. Hráči si průběžně vyzkouší všechny činnosti a hráčské role. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- cvičení je organizováno prodoudovou metodou
- herním prostorem je obdélník o velikosti dvou pokutových území
- na brankových čarách jsou postaveny proti sobě branky
- v ose herního prostoru jsou vyznačeny dvě pozice
- pozice jsou ve vzdálenosti deseti metrů od každé branky
- cvičení je určeno pro:
(a) dva brankáře
(b) šest hráčů do pole
- brankáři chytají v brankách
- hráči (B) a (C) jsou na středových pozích
- zbývající hráči stojí po dvojicích v rohu, vpravo vedle branky:
(a) (A) a (E)
(b) (D) a (F)
- všichni hráči v rozích mají u sebe míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A)
- krátce vede míč smerem na hráče (C)
- následně přihrává na podhrotového záložníka (C)
- po přihrávce je v pohybu směrem k brance
- záložník (C) míč prvním vrací na rozehrávajícího hráče (A)
- hráč (A) dává kolmou přihrávku na hrotového útočníka (B)
- a je v pohybu směrem k brance soupeře
- útočník (B) míč přijme a krátce ho vede do středu pole
- následně přihrává na podhrotového hráče (C)
- po přihrávce si útočník (B) hledá si místo před brankou 
- podhrotový hráč (C) dává přihrávku na rozběhnutého hráče (A)
- hráč (A) vzápětí dává finální přihrávku na útočníka (B)
- hrotový útočník zakončuje akci střelbou z prostoru pokutového území
- po skončení akce se útočník (B) přesouvá do zástupu za hráče (D) a (F)
- záložník (A) se staví na volnou pozici hrotového útočníka
- cvičení z druhé strany opakuje hráč (D) 
 
Varianty:
 
- akci zakončuje hráč (A), hrotový útočník pouze případně doráží
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- rozehrávající hráč nezahajuje cvičení vedením míče, ale rovnou přihrávkou
- přihrávka od rozehrávajícího hráče jde vzduchem
- cvičení hráči zahajují z levého rohu od branky
 
Pomůcky:
 
- 2x branky
- 2x kužely 
- 4x mety (kuželky, kloboučky)
- 8x míč
- případně rozlišvací trika
 
 TIP REDAKCE 
Vedení míče při rozcvičení (1. část)