Cvičení, která jsou vhodná pro průpravnou část tréninku, pro fázi rozcvičení, jsou mezi trenéry a čtenáři www.trenink.com velmi oblíbená. Za připomenutí stojí cvičení Přihraj a vysprintuj za míčem nebo Náběhy v úvodu fotbalového tréninku, ve kterém se zaměřujeme na sled několika základních herních činností. 

První část seriálu s názvem Vedení míče při rozcvičení je určeno pro pětici hráčů do pole, důraz je kladen dynamické a správně technicky provedené vedení a ovládání míče a přesnou přihrávku na spoluhráče.  

Cvičení je určeno pro mladší a starší žáky, do tréninku ho mohou zařadit i týmy dorostenců.  


 

Tipy na cvičení učené pro rozcvičení:

 

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného cvičení je připravit hráče na zatížení v průběhu tréninku opakováním základních herních činností jako je vedení míče a jeho přijmutí, přesné přihrávání a pohyb hráče za přihrávkou. Po hráčích požadujeme dynamické vedení míče s důrazem na maximální kontrolu hráče nad míčem.   

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je čtverec
- čtverec má stranu 16 metrů
- uvnitř herního prostoru je vyznačen menší čtverec
- o straně 8 metrů
- oba dva čtverce jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno pro pět hráčů do pole
- hráči (A) a (E) stojí v jednom rohu herního prostoru
- ostatní rohy herního prostoru jsou obazeny hráči (B),(C) a (D)
- hráč (A) má míč   

 

 

Popis průpravného cvičení:

- hráč (A) míč vede k nebjližšímu rohu malého čtverce
- s míčem u nohy obchází metu, po své pravé ruce
- míč dovede do středu strany malého čtverce
- kde přihrává na hráče (B)
- okamžitě po odehrání míče běží na pozici hráče (B)
- hráč (B) míč přijme 
- a cvičení se opakuje 

 

 

Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- menší čtverec nemusí být v těžišti, ale je vyosený
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 

Pomůcky:

- 1x míč 
- 8x kužel (kloboučky, mazal)
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE