Spolupráce, souhra a kombinace čtyř hráčů doplněná o tandemové náběhy je nutnou podmínkou vedení postupného útoku a to ať už středem pole nebo v křídelních prostorech. Postupnému útoku jsme se věnovali v taktických cvičeních Založení útoku od krajního obránce nebo Zakončení postupného útoku podhrotovým hráčem, které bylo určené pro týmy praktikující výchozí rozestavení 4:2:3:1 nebo 4:3:3.

Cvičení Souhra čtyř hráčů ve čtverci, které je určeno pro 8 hráčů, vedle technického provedení cvičení akcentuje také komunikaci mezi čtveřicí hráčů a jejich schopnost reagovat na vzniklou herní situaci, podobně jako v cvičení Kombinační tandem ve čtverci.   


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik spolupráce, souhry a kombinace čtveřice spoluhráčů v prostoru čtverce. Kombinace obsahuje vedle vedení míče i tandemový náběh, skrytou přihrávku, hru na jeden dotek, správné načasování náběhu i přihrávky a pohyb hráčů v prostoru, se správným výběrem místa. Po hráčích během cvičení požadujeme komunikaci, výborné technické provedení a kombinační souhru.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- délka strany čtverce je 18 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole (A-H)
- v levém dolním rohu jsou hráči (A) a (B)
- v levém horním rohu jsou hráči (C) a (D)
- v pravém horním rohu jsou hráči (E) a (F)
- v pravém dolním rohu jsou hráči (G) a (H)
- hráč (A) má k dispozici míč 

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajují současně hráči (A) a (E)
- hráč (A) s míčem vyráží do těžiště herního prostoru
- hráč (E) dynamicky vyráží proti hráči (A) s míčem
- po vyražení hráče (A) hráče do tandemového náběhu obíhá hráč (C)
- v okamžiku kdy hráč (E) dobíhá k hráči (A)
- tak ten volí skrytou přihrávku na do tandemu nabíhajícího hráče (C)
- hráč (E) pokračuje během do dolního levého rohu herního prostoru
- hráč (A) po skryté přihrávce přebíhá do pravého horního rohu prostoru
- hráč (C) přihrává na hráče (G), který vyráží vpřed ze své výchozí pozice
- po přihrávce přebíhá hráč (C) do pravého dolního rohu herního prostoru
- hráč (G) krátce vyvádí míč, v tento okamžik se hráč (F) rozbíhá podél horní strany
- hráč (G) dává dlouhou přízemní přihrávku na rozběhnutého hráče (F) 
- po přihrávce přebíhá hráč (G) do pravého horního rohu
- hráč (F) míč přijme a prvním dotekem přihrává na hráče (D)
- hráč (F) přebíhá do levého horního rohu
- další akci zahajuje hráč (D) z levého horního rohu

 

Varianta 1

 

Varianta 2

 


Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- maximální počet hráčů ve cvičení je 12 hráčů 
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube


Pomůcky:

- 4x meta (klobouček, kužel)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE