Práci s míčem a individuální technice jsme se věnovali v cvičeních Týmové vedení míče na čtyři branky, které je určeno pro týmové rozcvičení nebo v cvičení Narážečka a ovládání míče pro přípravky, kde klademe důraz na návaznost herních činností.

Cvičení s názvem Vedení a ovládání míče po šachovnici je určeno pro pět hráčů, cílem cvičení je rozvoj techniky při práci s míčem a častými změnami směru pohybu hráče.

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je rozvíjet u hráčů techniku ovládání míče a jeho vedení s častými změnami směru vedení, schopnost hráčů přesně přihrát po předchozím delším vedení míče a následné vyražení po přihrávce. Hráči také musí umět přijmout míč a vyrazit vpřed s míčem.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- délka strany čtverce je 7 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny  
- v těžišti herního prostoru je zapichovací tyč
- ve středu každé obvodové strany je postaven kužel 
- cvičení je určeno pro pět hráčů do pole (A-E):
(a) v levém dolním rohu stojí hráči (A) a (E)
(b) v pravém dolním rohu je hráče (B)
(c) v pravém horním rohu stojí hráč (C)
(d) v levém horním rohu je hráč (D)
- hráč (A) má míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- hráč (A) s míčem vyráží směrem k středové tyči
- hráč (A) s míčem u nohy po své pravé ruce obíhá středovou tyč
- poté co hráč (A) obejde středovou tyč, tak přihrává na hráče (B)
- po odehrání míče hráč (A) obíhá metu ve středu dolní strany
- hráč (B) míč přijme a vede ho ke středové tyči
- hráč (A) dobíhá na pozici hráče (B), do pravého dolního rohu
- cvičení se opakuje 

 

 

 

 

Varianty:

- cvičení je možné provádět v opačném směru
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení je určeno maximálně pro 6 hráčů
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube


Tip na související cvičení:


Pomůcky:

- 4x meta (klobouček, kužel)
- 1x zapichovací tyč
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE