Skupinovým cvičením pro úvod tréninku jsme se na www.trenink.com věnovali v článcích Seběhnutí na přihrávku, které bylo inspirováno trénink FC Bayern Mnichov  a nebo cvičení Krátká a dlouhá přihrávka v obdélníku, ve kterém po hráčích požadujeme dynamické a přesné provedení.

Cvičení s názvem Zpracuj míč a pracuj s ním je určeno pro rozcvičení před tréninkem, s důrazem na schopnost hráčů přijmout míč a následně s ním pracovat, ovládat ho a intenzivním vedení přesně přihrát . Po hráčích chceme, aby se během cvičení soustředili na první kontakt s míčem. 


Cvičení zaměřená na přijmutí a zpracování míče:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je naučit hráče zpracovat míč zády k brance s míčem, otočit se s ním a pracovat s ním, vést ho, měnit směry vedení míče a poté přihrát po zemi, na střední vzdálenost na spoluhráče. Před přijmutím míče je hráč v pohybu, přijmutí míče neprobíhá na místě, ale v pohybu. Během cvičení je velmi důležitý první dotek s míčem a správné postavení těla.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 16x12 metrů
- rohy hrací plochy jsou vyznačeny pomocí kuželů
- na diagonále z levého dolního do pravého horního rohu jsou postaveny dvě branky
- dvě branky jsou postaveny pomocí dvou, respektive čtyř zapichovacích tyčí
- vzdálenost tyče branky od rohu herního prostoru jsou 3 metry
- cvičení je určeno pro dvě trojice hráčů do pole (A-C) a (X-Z):
(a) hráči (A) a (B) jsou u pravého dolního rohu
(b) hráč (C) uprostřed horní diagonální branky
(c) hráči (X) a (Y) stojí u levého horního rohu rohu herního prostoru
(d) hráč (Z) je uprostřed dolní diagonální branky
- hráči (A) a (X) mají u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení probíhá paralelně z obou stran
- cvičení současně zahajují hráči (A) a (X)
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (C)
- po přihrávce hráč (A) vyráží za míčem a jde na pozici hráče (C)
- takovým způsobem, že z vnitřní strany a zezadu probíhá brankou a jde proti rozehrávajícím
- hráč (C) míč přijme, prvním dotekem si h posouvá do prostoru po své pravé ruce
- vede míč u nohy a vnitřní tyč své branky obchází po své pravé ruce
- prochází zezadu brankou s míčem u nohy
- vnější tyč branky obchází po své levé ruce, následně míč krátce vede
- po krátkém vedení přihrává po ze mi na střední vzdálenost na hráče (Y)
- po odehrání míče vyráží za míčem na pozici rozehrávajícího v pravém horním rohu
- cvičení stejně probíhá od hráče (X)
- další opakování cvičení zahajují hráči (B) a (Y)
  

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- cvičení od dvou rozehrávajících hráčů se mohou lišit variantou cvičení
- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) velikost branek vytvořených ze zapichovacích tyčí
(c) umístění malých branek na diagonále herního prostoru
- branky mohou být postaveny na druhé diagonále
- rozehrávající hráči mohou přihrávat do vzdálenější branky
- cvičení je určeno maximálně pro 10 hráčů do pole
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním 
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 4x zapichovací tyč
- 4x kužel (meta, klobouček)
- 2x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE