Cvičením speciálně určeným útočníkům, kdy jsou v pozici zády k brance soupeře, jsme se věnovali v cvičeních Zakončení  akce po přijmutí a vedení míče nebo Dlouhá přihrávka na útočníka a zakončení, kde se útočník musel rozhodnout, zda cvičení  zakončit individuálně nebo přihrávkou na nabíhajícího podhrotového hráče.

Cvičení s názvem Zakončení hrotového útočníka po přijmutí míče je určeno pro útočníky a ofenzivní hráče, cílem cvičení je nácvik přihrávky po zemi nebo vzduchem na hrotového útočníka, který musí míč přijmout a individuálním navedením do střelecké pozice si připravit prostor pro zakončení.   

Cvičení se zaměřením na střelbu a útočníky:


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je naučit středové hráče s míčem zahrát do nohy míč na hrotového útočníka, tak aby ho mohl přijmout, pracovat s ním a navést si ho do výhodné střelecké pozice a akci individuálně zakončit. Po útočníkovi požadujme, aby si při přijímání míče a při následném vedené míč kryl, tak aby mu ho obránci nemohli odebrat nebo vypíchnout.   

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- na vrcholu kruhové výseče před pokutovým územím je zapichovací tyč
- 6 metrů před pokutovým územím jsou postaveny dvě branky ze zapichovacích tyčí
- branky jsou postaveny na úrovni boční strany malého vápna
- branky jsou natočené směrem ke středu hrací plochy
- velikost branek jsou 3 metry
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře (G)
(b) 4 hráče do pole (A-D)
- útočník (B) stojí u tyče na vrcholu kruhové výseče
- rozehrávající hráči (A), (C) a (D) stojí před středovým kruhem
- rozehrávající hráči mají dostatek míčů

 

Natoč cvičení na svém tréninku!

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hrotový útočník (B)
- útočník (B) je v pohybu proti záložníkovi (A)
- záložník (A) po zemi přihrává útočníkovi (B) míč do nohy
- záložník (A) po přihrávce jde na pozici hráče (B)
- útočník (B) míč přijme a vede míč k dolní tyči pravé branky
- s míčem u nohy útočník (B) obchází dolní tyč po své levé ruce
- poté hráč (B) z levé strany obhazuje horní tyč pravé branky
- sám útočník (B) obíhá horní tyč z pravé strany
- po obhození horní tyče hráč (B) opět míč přijme a krátce ho vede
- poté útočník (B) útočnou akci střelbou
- hráč (B) se vrací na pozici rozehrávajících hráčů
- další akci zahajují hráči (C) a (A)

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) postavení dvojice průchozích branek vytvořených ze zapichovacích tyčí
(b) hloubku postavení útočníka a rozehrávajícího hráče/záložníka
- přihrávka od záložníka jde na útočníka vzduchem
- cvičení je zahájeno výhozem/výkopem brankáře
- hráči mohou mít za povinnost zakončovat uvnitř/vně pokutového území
- cvičení je možné provádět i nižší intenzitou i pro větší počet hráčů (6-8) 
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 1x branka
- 5x zapichovací tyč
- 10x míč
- rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE