Cvičením zaměřeným na techniku, práci s míčem, jeho ovládání a vedení pro věkové kategorie přípravek a mladších žáků jsme se věnovali v cvičeních Živý slalom pro přípravky nebo Narážečka a ovládání míče pro přípravky, které u hráčů rozvíjí schopnost provést sled herních činností, kdy se v různých obměnách hráči dostanou k vedení míče a práci s míčem na malém prostoru.

Cvičení s názvem Čtvercový slalom pro přípravky je určeno pro skupinu 8 hráčů, kteří se pravidelně střídají při vedení a ovládání míče, který vedou skrz slalom, který je postaven na obvodu středové čtverce. V cvičení dbáme i na vyražení po odehrání míče na spoluhráče.   


Cvičení pro přípravky se zaměřením na vedení a ovládání míče:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení, které je určeno pro nejmladší věkové kategorie přípravek U6-U10, je naučit hráče vést a ovládat míč na malém prostoru při probíhání krátkého slalomu ve čtverci a následně přesně přihrát na spoluhráče. Po hráčích požadujeme, aby při všech změnách směru běhu měli míč pod kontrolou. Po odehrání míče míče hráč vyráží jiným směrem než přihrával.

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 16x16 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- uvnitř herního prostoru je vyznačen středový čtverec
- rozměry středového čtverce jsou 6x6 metrů
- rohy středového čtverce jsou vyznačeny pomocí kuželů
- středy stran středového čtverce jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole (A-H):
(a) hráči (A) a (B) jsou ve středu dolní strany
(b) hráči (C) a (D) stojí ve středu levé strany
(c) hráči (E) a (F) jsou ve středu horní strany
(d) hráči (G) a (H) stojí ve středu pravé strany
- hráči (A), (C), (E) a (G) mají u nohy míč

 

Natoč cvičení na svém tréninku!

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení současně provádí dva hráči (A) a (E)
- hráči vyráží současně 
- hráč (A) běží s míčem u nohy k středovému kuželu dolní strany ve středovém čtverci
- středový kužel dolní strany obíhá po své levé ruce
- pokračuje během k levému dolnímu kuželu středového čtverce
- tento kužel obíhá po své pravé ruce
- poté hráč (A) běží s míčem u nohy k středovému kuželu na levé straně čtverce
- středový kužel levé strany obíhá po své levé ruce
- poté po zemi přihrává na hráče (D)
- po přihrávce hráč (A) vyráží k levému hornímu kuželu velkého čtverce
- tento kužel obíhá po své levé ruce
- obdobně čtvercovým slalomem probíhá hráč (E)
- další sekvenci cvičení začínají hráči (C) a (G)

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) umístění středového čtverce se slalomem, které nemusí být v těžišti
(c) tvar herního prostoru na obdélník
- cvičení je možné provádět v opačném směru, proti chodu hodinových ručiček
- všichni čtyři hráči mohou cvičení provádět současně
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube   

 

 

Pomůcky:

- 4x meta (kuželky)
- 8x kužel
- 4x míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE