Rozvoji techniky práce s míčem, jeho ovládání a práci s ním jsme se věnovali v cvičeních Kombinace a přihrávky ve skupině nebo Vedení míče v kosočtverci pro přípravky, které je určeno především pro nejmladší věkovou kategorii, kde cílem je nácvik techniky a ovládání míče.

Cvičení Práce s míčem ve čtverci je určeno pro 4 hráče, vhodné je pro skupinový trénink, případně jako součást přípravné části tréninkové jednotky. V cvičení se zaměřujeme na správné provedení přihrávky a naražení na krátkou vzdálenost a první dotek s míčem, který je při přijmutí míče nejdůležitější. Všichni čtyři hráči zapojení do cvičení jsou během cvičení maximálně vytížení.   


Tipy na cvičení zaměřené na techniku:

 

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je zlepšit u hráčů techniku práce s míčem, při přihrávce na krátkou vzdálenost, při jeho přijmutí po přihrávce od spoluhráče, stejně tak i při ovládání míče se změnami směru běhu a přesně přihrát po předchozím vedení míče. Po odehrání míče po hráčích požadujeme několik rychlých prvních pár kroků než se hráč znovu zapojí do jednoduché kombinace. 

Po hráčích požadujeme neustálý pohyb, dobrý výběr místa a rotaci hráčů na pozicích.

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 8x8 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- ve středu všech stran je postaven kužel
- v těžišti herního prostoru je umístěn pátý kužel
- cvičení je určeno pro 4 hráče (A-D)
(a) hráč (A) stojí u levého středového kuželu
(b) hráč (B) je v těžišti, čelem k hráči (A)
(c) hráč (C) stojí v těžišti, čelem k hráči (D)
(d) hráč (D) je u levého středového kuželu
- hráči (A) a (D) mají u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- hráči (A) a (D) začínají cvičení současně
- hráč (A) přihrává na hráče (B)
- po přihrávce hráč (A) vyráží směrem na dolní středový kužel
- hráč (B) prvním dotekem na ráží míč na rozběhnutého hráče (A)
- po přihrávce hráč (B) přebíhá na pozici hráče (A)
- hráč (A) míč přijme a vede ho směrem k dolnímu středovému kužel
- před kuželem míč obhazuje a z vnější strany ho obíhá
- poté hráč (A) přihrává na hráče (B)
- poté hráč (A) vyráží do těžiště v postavení čelem k hráči (C)
- cvičení se opakuje 

 

 

Tipy na související cvičení probíhající ve čtverci:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení středového kuželu
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou                              
- cvičení je určeno maximálně pro 6 hráčů
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 4x meta
- 5x kužel
- 2x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE