Image Po dopoledních pohybových hrách Moniky Polákové se odpoledne na stránkách trenérského portálu trenink.com máme možnost seznámit tento týden již s druhým článkem Jiřího Formánka, který se stejně jako první díl zaměřuje na nácvik přihrávání, výměny místa a orientace na malém prostoru.

Cvičení má název Přihrávkový kompas a jeho druhá varianta zapojuje do nácviku vedle schopnosti přihrát i krátké intenzivní vedení míče spojené s opakovanou změnou směru vedení míče.

Cvičení je určeno pro kategorii mladších žáků a starších hráčů. V rámci tréninkové jednotky je možno zařadit toto cvičení do průpravné nebo v případě mladších věkových kategorií i do hlavní části.

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem dnešního průpravného cvičení je zlepšit herní činnosti hráčů - jednotlivců jako jsou přihrávání, správné načasování přihrávek, výměnu místa se spoluhráči, krátké intenzivní vedení míče a schopnost hráčů přizpůsobit tyto činnosti rychlosti a tempu současně pracujícího týmu. Neméně důležitým faktem je schopnost hráčů orientovat a pohybovat se po přehuštěném prostoru průpravného cvičení.

 


Popis průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec o straně 25 metrů
- cvičení je určeno pro 10 hráčů
- hráči jsou rozestavení podle diagramu
- hráči jsou označení velkými písmeny A-J po obvodu ve směru chodu hodinových ručiček
- v cvičení jsou zapotřebí současně dva míče
- cvičení je zrcadlově totožné pro levou a pravou část
- akci zahajuje hráč A přihrávkou na hráče B
- hráč B prvním dotykem vrací na hráče A do prostoru
- hráč A mění směr a krátce vede míč
- A dává přihrávku na H
- hráč H opět prvním dotykem vrací do prostoru na hráče A
- hráč A převezme míč a mění směr jeho vedení
- hráč A po krátkém vedení přihrává na D - a posouvá se na pozici hráče G
- akci dokončuje hráč D, který přihrává na hráče E
- hráči se posouvají během cvičení následovně:
(a) A po sérii narážeček na pozici hráče G
(b) B->C
(c) C->D
(d) D->E
- pro opačnou stranu jsou posuny zrcadlově stejné
- cvičení plynule pokračuje, tak aby hráči byli minimálně 1x na každém místě

 


Varianty:

- herní prostor lze zvětšit až na čtverec o velikosti 40 metrů
- hráči musí hrát všechny přihrávky "slabší" nohou
- hráči musí hrát povinně na (2,3) doteky

Pomůcky:

- minimálně určeno pro 10 hráčů
- 8 met (kuželky, kloboučky)
- 2 míče

TIP REDAKCE